PAPIRVERSJON BLIR HISTORIE: I 2017 starter utviklingen av elektronisk helsekort for gravide, som både Legeforeningen, Folkehelseinstituttet og Sykepleierforbundet lenge har etterlyst.  Foto:
PAPIRVERSJON BLIR HISTORIE: I 2017 starter utviklingen av elektronisk helsekort for gravide, som både Legeforeningen, Folkehelseinstituttet og Sykepleierforbundet lenge har etterlyst. Foto:

Nå kommer elektronisk helsekort for gravide

Regjeringen har satt av 20 millioner kroner i statsbudsjettet for 2017.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Når statsbudsjettet for 2017 legges frem torsdag denne uken, har regjeringen foreslått å bevilge 20 millioner kroner til elektronisk helsekort for gravide. Det viser en lekkasje fra statsbudsjettet, som TV2 har fått tilgang til.

Oppdraget er gitt til Direktoratet for e-helse og det ønskes fart på arbeidet, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet til Dagens Medisin.

Ventet lenge
Hvert år er det 60.000 kvinner gravide som til sammen har cirka 720.000 konsultasjoner. Dagens helsekort skrives for hånd og det er den gravides ansvar å ha helsekortet med ved alle relevante møter med helsetjenesten. Når noen glemmer kortet, fører det til problemer.

Elektronisk helsekort for gravide har lenge vært etterspurt fra både helsepersonell og den gravide selv. Allerede for ti år siden varslet myndighetene en digital løsning.

Både leger og jordmødre reagerte derfor kraftig da Helsedirektoratet i fjor vinter sendte en ny papirversjon av helsekort for gravide på høring, heller enn å utvikle en digital versjon av helsekortet.

– Ett av flere tiltak
– Det er direkte sjokkerende og skandaløst, og totalt på kollisjonskurs med utviklingen for øvrig, uttalte Regin Hjertholm, fastlege i Eidsvåg og tidligere leder av IT-utvalget i Legeforeningen, til Dagens Medisin den gang.

Helseminister Bent Høie uttalte at han forsto skuffelsen fra helsepersonellet og at han ville «ta opp behovet for å prioritere» en elektronisk versjon. Nå han har fått gjennomslag i egen regjering for at arbeidet kan starte neste år. Når den elektroniske versjonen vil være klar til bruk, vites ikke.

– Regjeringen har som mål å om å styrke svangerskaps- og barselomsorgen i kommunene. Elektronisk helsekort for gravide er ett av flere tiltak i for å nå dette målet, opplyser HOD.

Enklere å samhandle
– Det er behov for et elektronisk helsekort som er tilgjengelig for helsepersonell som samarbeider om svangerskapsomsorgen og den gravide selv. En elektronisk versjon vil bedre kommunikasjonen mellom de som deltar i oppfølgingen av den gravide, og helsepersonell får tilgang til nødvendig informasjon.

Løsningen skal ivareta sikker håndtering av sensitive helseopplysninger, understrekes det. På helsenorge.no skal den gravide få oversikt over egne helseopplysninger.

– Et elektronisk helsekort vil gjøre det enklere å samle data om gravide slik at vi får mer forskningsbasert kunnskap om de reelle behovene i svangerskapsomsorgen. 

Powered by Labrador CMS