BEKYMRET: Snaut seks av ti helsepersonell frykter at informasjon i elektronisk tilgjengelig pasientjournal kan misbrukes. Illustrasjon: Stock Photo Foto:
BEKYMRET: Snaut seks av ti helsepersonell frykter at informasjon i elektronisk tilgjengelig pasientjournal kan misbrukes. Illustrasjon: Stock Photo Foto:

Frykter pasientjournal-info havner på avveie

Norsk e-helsebarometer viser at seks av ti i befolkningen og blant helsepersonell er bekymret for at uvedkommende kan få tilgang til sensitiv informasjon gjennom elektronisk pasientjournal.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

På spørsmål om helsepersonells tilgang til informasjon i pasientjournalen, ved at journalen er tilgjengelig for pasienter via nettet, er snaut 60 prosent av folk flest i Norge bekymret for at informasjon om dem selv kan misbrukes. En like stor andel helsepersonell mener det samme.

Og cirka seks av ti frykter at uvedkommende kan få tilgang til sensitiv informasjon.

Det fremgår av undersøkelsen Norsk e-helsebarometer, som er utført av Opinion og Norstat på oppdrag fra selskapet DIPS. Resultatene blir lagt frem DIPS-forum i Svolvær torsdag.

Undersøkelsen omfatter 1169 personer fra den generelle befolkningen samt 200 helsepersonell, hvorav 14 leger og 66 sykepleiere som har pasientkontakt.

Intervjuene er gjennomført i april, før IT-skandalen i Helse Sør-Øst ble kjent.

Noen ble tryggere
Av pasienter som har hatt innsynsmulighet i egen pasientjournal, mener 28 prosent at det gjorde dem tryggere, mens det ikke utgjorde noen forskjell for 68 prosent. Fire prosent ble mer urolige.

I underkant av hver tredje følte seg mer involvert i behandlingsopplegget ved å benytte seg av innsynsmuligheten, mens det for over seks av ti ikke hadde noen betydning.

Helsepersonell er mer bekymret for om pasientene vil forstå fagterminologien i journalene enn folk flest er. Mens to av tre helsepersonell frykter at fagterminologien ikke vil være mulig for pasienter å forstå, er det bare en tredel av «pasientene» som mener det samme.

Frykter merarbeid
Snaut halvparten av helsepersonell er bekymret for merarbeid ved at pasienter tar kontakt og vil ha forklart ting de ikke forstår i journalen sin.

Generelt er helsepersonell mer positive enn negative til innføringer av løsninger som gir pasienter tilgang til egen digital pasientjournal. I alt 46 prosent er ganske positive, mens 17 prosent er veldig positive og 12 prosent ganske negative.

Mindre enn halvparten av både helsepersonell og folk flest er litt eller veldig bekymret for at elektronisk pasientjournal erstatter personlig kontakt med lege og helsepersonell.

Powered by Labrador CMS