Foto: Getty Images

Foreslår å gi Digdir tilgang til taushetsbelagte opplysninger

Kommunal- og moderniseringsdepartemnetet foreslår å lage en ny lov for å gi lovhjemmel for at Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) skal kunne hente ut taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret. 

Publisert

Digitale løsninger er sjelden tilpasset at de skal kunne benyttes på vegne av andre. Etter planen skal vergefullmakter være på plass fra 1. januar til neste år. Det samme gjelder såkalt digital representasjon av foreldreansvar. Det innebærer at det skal være mulig å lese av en fullmakter digitalt.

En digital vergefullmaktene skal blant annet kunne gjøre det mulig for verge å søke om stønad til helsetjenester, bytte fastlege og få oversikt over helsetjenester i kommunens regi, i tillegg til en rekke andre tjenester, på vegne av en annen.

Men før det kan skje må det gis lovhjemmel slik at taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret kan hentes ut av Digitaliseringsdirektoratet. 

Digitaliseringsdirektoratet, som forvalter av blant annet Altinn autorisasjon, har per i dag ikke hjemmel til å få utlevert taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret, skriver Kommunal- og distriktsdepartementet i høringsbrevet som nå er sendt ut. 

Departementet viser til at det er flere lover som kunne huset en ny lovhjemmel, men foreslår at det innføres en ny lov, fremgår det av høringsnotatet.

Fristen for høringen er 26. august.

Powered by Labrador CMS