BEKYMRET: – Om innbyggerne mente at alt var i orden, så hadde vi hatt feil mål, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse om befolkningens bekymring over tilgang til helseopplysninger. Foto: Vidar Sandnes
BEKYMRET: – Om innbyggerne mente at alt var i orden, så hadde vi hatt feil mål, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse om befolkningens bekymring over tilgang til helseopplysninger. Foto: Vidar Sandnes

Flertall bekymret over tilgang til helseopplysninger

Over halvparten av de spurte i en ny undersøkelse oppgir at de er bekymret for at helsepersonell ikke skal ha tilgang til helseopplysningene deres i en akutt situasjon.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

– Dette er i samsvar med vår bekymring, sier Christine Bergland, direktør for Direktoratet for e-helse.

I en fersk undersøkelse gjennomført av TNS Kantar Gallup om e-ehelse oppgir 53 prosent av et landsrepresentativt panel at de er bekymret for at de digitale helseopplysningene deres ikke er tilgjengelige for helsepersonell i en akutt situasjon.

Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Direktoratet fra e-helse og er gjennomført fra desember 2018 til januar 2019. 1 162 responderte svarte på undersøkelsen.

Flere bekymrer seg i dag

I undersøkelsen oppgir kun 33 prosent at de ikke er bekymret for om helsepersonell har tilgang til helseopplysninger i akutte situasjoner. I en lignende undersøkelse gjennomført av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) i 2013, svarte 41 prosent av de spurte at de ikke var bekymret.

– Tidligere opplevde vi at innbyggerne trodde at helsepersonell visste mer enn de faktisk gjorde. Jeg tenker at denne undersøkelsen viser at innbyggerne nå er mer opplyste. De har fått med seg at informasjonsflyten er for dårlig og er bekymret over dette, sier Bergland om funnene.

Mener misfornøyde innbyggere tyder på rett strategi

– Dere har ansvaret for e-helse. Er ikke dette et sterkt signal til dere?

– Jeg tenker at dette viser at vi har riktig strategi når vi blant annet jobber med å rulle ut kjernejournal slik at den akuttmedisinske kjeden vil få informasjon om pasientene. Om innbyggerne mente at alt var i orden, så hadde vi hatt feil mål. Vi jobber hardt og har kommet langt på vei med å få adressert denne bekymringen, sier Bergland.

– Deler befolkningens bekymring

President Marit Hermansen i Legeforeningen er enig i Berglands tolkning av tallene.

– Jeg tror også at befolkningen ser at vi ikke klarer å dele kritisk informasjon i dagens systemer, sier legepresidenten.

– Vi deler befolkningens bekymring. Dette må føre til en intensivering av arbeidet, for eksempel med kjernejournal. Vi må ikke la framtidsvyene hindre oss i å løse dagens problemer.

Hermansen mener også at kjernejournal bør spille en viktig rolle fremover.

– En stegvis innføring av «én innbygger, én journal», med deling av kritisk informasjon i kjernejournal som et viktig første steg, er riktig retning å gå.

Powered by Labrador CMS