HØY MOTIVASJON: Det har vært høy motivasjon for å få prøvd ut en mobil løsning i Helse Nord, forteller forsker Gro-Hilde Severinsen. – Hvis man kan bruke mobil mer i klinisk praksis, vil man kunne få en mer effektiv arbeidsflyt og datautveksling. Foto: Medanets

Foto:

Har byttet ut «post-it»-lapper med app: – Ga umiddelbar effekt for brukeren

Forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning har undersøkt erfaringene med innføring av en ny mobilapp i Nordlandssykehuset. – Suksess, sier forsker Gro-Hilde Severinsen.

Publisert Sist oppdatert

Under pandemien var sykepleiere i Nordlandssykehuset først ute i landet med å bruke en finsk applikasjon for registrering av såkalt «National early warning score» (NEWS), som er resultatet av ulike målinger av pasientens helsetilstand som gjøres flere ganger i døgnet.

Før appen ble tatt i bruk ble temperatur, puls, blodtrykk, oksygenopptak og annen informasjon som regel notert på en «post it»-lapp mens sykepleierne var inne hos pasienten, for deretter å skrives inn i et skjema på papir i pasientperm på vaktrommet.

Allerede da Dagens Medisin omtalte innføringen for to år siden, hadde sykepleierne omfavnet det nye verktøyet, og de opplevde at de fikk mer tid til pasientene. 

Nå har forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning undersøkt erfaringene med implementering av appen som er levert av selskapet Medanets. 

Forsker Gro-Hilde Severinsen forklarer at de fikk høre at Nordlandssykehuset hadde gjort seg noen interessante erfaringer med implementeringen av en ny app, som de ville undersøke nærmere i en studie. 

– Det var mye positive funn og en suksessfull implementering siden løsningen var intuitiv å bruke og gav umiddelbar gevinst for brukerne. Det sier litt om at man har en velforberedt organisasjon, et godt produkt og godt samarbeid, sier Severinsen til Dagens Medisin. 

 

Forsker Gro-Hilde Severinsen.

Færre feil

Legene som ble intervjuet i studien, sa blant annet at antall feil i beregningen av NEWS-poeng, samt unødvendige telefonsamtaler mellom sykepleiere og leger, ble kraftig redusert, ifølge en pressemelding. 

Studien viste også at appen hadde blitt tatt godt imot av sykepleierne, de fleste var fornøyde.

Enkelte som ble intervjuet, mente at appen ikke nødvendigvis var tidsbesparende regnet i minutter, men at den forbedret arbeidsflyten samlet sett.

 

– Utfordrende for noen 

Selv om det er mange positive funn, har det også vært noen utfordringer, forteller Severinsen til Dagens Medisin. 

– Det er utfordrende for noen brukere å gå over til å registrere kliniske data på mobil, og det har også vært noen utfordringer knyttet til integrasjoner og datagjenbruk.

Flere funn

Studien viste også at: Appen reduserte papirbaserte prosesser og økte sykehusets digitale modenhet.Appen hjalp avdelingsledere til å holde bedre styr på prosedyrene og ressursbehovet ved sengepostene til pasientene.Implementeringen av appen forbedret også legenes arbeidsflyt da det ga dem klinisk data om pasienten i sanntid via den elektroniske pasientjournalen.Kommunikasjon mellom forskjellige faggrupper og enheter ble også forbedret, fordi pasientstatus nå kan diskuteres med standardisert terminlogi og objektive parametere.

Det har vært høy motivasjon for å få prøvd ut en mobil løsning i Helse Nord, forteller hun.

– Alle ønsket å få prøvd ut mobile løsninger fordi det anses som å være fremtiden. Hvis man kan bruke mobil mer i klinisk praksis, vil man kunne få en mer effektiv arbeidsflyt og datautveksling. 

Over 40 informanter

Studien er basert på intervjuer med i overkant av 40 informanter, forteller hun. 

– Vi gjorde 22 intervjuer med 26 helsepersonell, 6 mellomledere og 10 andre involverte fra leverandørene og regional IKT/FRESK samt medisinsk direktør på Nordlandssykehuset, sier forsker Severinsen.

Helsepersonell ble intervjuet i fokusgrupper, for at forskerne ikke skulle ta for mye av deres tid. Helsepersonell i nesten alle avdelingene som har innført appen, ble intervjuet. Og de har brukt et kvalitativt rammeverk for å analysere dataene, forteller hun.  

– Vi har også jobbet tett med medisinsk direktør som har vært med i analysearbeidet og bidratt til kvalitetssikring. 

– Det er har vært svært interessant å jobbe med Nordlandssykehuset da de har en svært moden organisasjon når det kommer til å tenke IKT-økosystem og samspill.

Les også: Har anskaffet ny oversettelses-app som kan tas i bruk i alle landets sykehus 

– Liten teknologisk revolusjon

– Overgangen fra papir til Medanets var på mange måter en liten teknologisk revolusjon på sykehuset. Det er nesten litt vanskelig å forestille seg hvordan det er å jobbe uten appen i dag, sier Nina Nedregård Jensen, avdelingsleder ved Enhet for klinisk IKT ved Senter for klinisk støtte og dokumentasjon ved Nordlandssykehuset, i pressemeldingen. 

Fått med deg denne? Ny teknologi på legekontoret: – Vi må sørge for at ikke dialogen går tapt

Powered by Labrador CMS