LIVSGLEDE – HELE LIVET? – Kommunene må inneha nødvendig kompetanse til å møte utfordringene på en tverrfaglig og god måte for de eldre. Ernæring står sentralt i både behandling og i det forebyggende arbeidet, fatslår artikkelforfatteren
LIVSGLEDE – HELE LIVET? – Kommunene må inneha nødvendig kompetanse til å møte utfordringene på en tverrfaglig og god måte for de eldre. Ernæring står sentralt i både behandling og i det forebyggende arbeidet, fatslår artikkelforfatteren

Hvordan oppnår vi god matomsorg for eldre i primærhelsetjenesten?

I dag mangler kommunehelsetjenesten tilgang på ernæringskompetanse. Å benytte et bredere spekter av ernæringskompetanse kan også gi flere tilgang til ernæringsveiledning for å forebygge underernæring og feilernæring.

Publisert Sist oppdatert
Maren Buen
Maren Buen
Ida Synnve Grini
Ida Synnve Grini

KVALITETSREFORMEN «Leve hele livet» (Meld. St. 15 –2017-2018) har som mål at alle eldre skal få hjelp til å mestre de grunnleggende behov som trengs for å mestre hverdagen sin.

Av våre grunnleggende behov er det å opprettholde et ernæringsmessig riktig sammensatt kosthold, en av de store utfordringene for eldre som omfattes av den kommunale omsorgstjenesten.

KOMMUNALT ANSVAR. Kommunehelsetjenesten har fått et større ansvar som behandler, samtidig som den eldre har flere sammensatte diagnoser enn tidligere. Dette krever at kommunene må inneha nødvendig kompetanse til å møte utfordringene på en tverrfaglig og god måte for de eldre. Her vil ernæring være helt sentralt – både i behandling og i det forebyggende arbeidet.

Kvaliteten i det forebyggende ernæringsarbeidet, både i og utenfor institusjon, kan heves ved å ansette fagpersonell med offentlig godkjent grad i ernæring på bachelor eller masternivå. Dette er personer med sterk kompetanse på forebygging og tilrettelegging av gode ernæringstiltak.

ERNÆRINGSVEILEDNING. Der ernæring inngår som en del av den kliniske behandlingen, kreves det kompetanse som klinisk ernæringsfysiolog. I dag er det mangel på tilgang på ernæringskompetanse i kommunehelsetjenesten.

Kvaliteten i det forebyggende ernæringsarbeidet kan heves ved å ansette fagpersonell

Å benytte et bredere spekter av ernæringskompetanse kan også gi flere tilgang til ernæringsveiledning for å forebygge underernæring og feilernæring.

Ved bruk av rett ernæringskompetanse til rett tid, kan man raskt fange opp matrelaterte utfordringer, i tillegg til å gjennomføre et systematisk arbeid for god ernæring og iverksette tiltak tilknyttet eldreomsorgen og kommunale helsetjenester.

TVERRFAGLIGHET. Her er noen tiltak som kan styrke matfaglig kompetanse i omsorgstjenesten for de eldre:

Implementere tverrfaglig ernæringskompetanse som en obligatorisk del av alle kommunale omsorgstjenester,
tilrettelegge for gode måltidsituasjoner, som kan bidra til økt matlyst og livskvalitet, og
arbeide systematisk for å forebygge ernæringsmessig uhelse.


Ingen oppgitte interessekonflikter


Dagens Medisin, fra Kronikk- og debattseksjonen i 04-utgaven.

Powered by Labrador CMS