Cecilie Hallan (t.h) fremmet saken på vegne av Legeforeningen, sammen med advokatfullmektig Anders Sondrup (t.v.). 

Foto: Julie Kalveland

Legeforeningen: Bør slippe at naboen får opp lege-anmeldelser i google-søk

Legeforeningen mener at det ikke går an å sammenligne vurderinger av leger med andre vurderinger, som blant annet vurderinger på nettstedet Tripadvisor.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

HØYESTERETT, OSLO (Dagens Medisin): Tirsdag startet behandlingen av saken om nettstedet Legelisten i Høyesterett.

I halvannen dag skal de øverste dommerne i landet diskutere om fastleger og annet helsepersonell må godta å bli vurdert av anonyme personer på nettstedet, eller om de kan legge ned veto mot slik omtale.

Bakgrunnen for saken er at Legeforeningen i 2019 gikk til sivilt søksmål mot Staten. I to rettsinstanser har foreningen tapt, men tidligere i år ble det klart at saken slapp gjennom nåløyet og får behandling i Høyesterett.

Dette er første gang norske myndigheters tolkning av EUs personvernforordning blir behandlet rettslig. Det er samtidig første gangen et vedtak fattet av Personvernnemnda, som ble opprettet i 2001, blir prøvd rettslig.

– Ikke likt som Tripadvisor

I Høyesterett føres saken uten vitner. Det er partenes advokater som fremmer hver sine sider av saken i egne innlegg. 

Tirsdag gikk størsteparten av dagen til Legeforeningens innlegg.

Advokat Cecilie Hallan fører saken på vegne av Legeforeningen, sammen med advokatfullmektig Anders Sondrup.

Hun viste i sin innledning til at det er vanlig med anmeldelser i flere settinger på nett, og pekte blant annet på det populære nettstedet Tripadvisor. Men situasjonen er ikke lik for helsepersonell, mener foreningen.

– Det er legen som enkeltperson som blir vurdert, sa Hallan i sitt innledende innlegg.

Ønsker avindeksering

Legeforeningens advokat viste til at det i dag er vanlig å søke opp personer man møter på søkemotorer.

– Den nye naboen vil kunne søke opp helsepersonellet og få opp oppføringen på Legelisten, sa Hallan. 

Legeforeningen mener at avindeksering vil være et godt grep. Det innebærer at søk ikke dukker opp i søkemotorer.

– Legeforeningen mener at belastningen ville blitt mindre ved ikke søkbart på google og andre søkemotorer, sa Hallen.

Legeforeningen ønsker også bedre kontroll over publiseringene.

Foreningen avviser at saken handler om å begrense ytringsfriheten til pasientene. Hallan viste til at pasienter kan skrive innlegg på Facebook, i avisen, eller de kan rope det ut.

– Denne saken handler om innhenting og systematisering av ytringer. Legelisten setter ytringene i system. Det gir en helt annen kontekst og ramme enn den tradisjonelle ytringsfriheten, sa Legeforeningens advokat.

SPENNENDE: Lars Haakon Søraas og Roger Kristiansen i Legelisten AS følger saken i Høyesterett, hvor selskapet er tema - men ikke part. – Det er en spennende sak, sier Søraas til Dagens Medisin. Foto: Julie Kalveland

«Gretten gubbe»

Foreningen mener at helsepersonell som er registrert på nettsiden vil kunne tilpasse seg dersom nettstedet opprettholdes.

– Legeforeningen mener at det kan bli vanskeligere å rekruttere fastleger.

Legeforeningen har i flere omganger kritisert nettstedet for manglende etterlevelse av egne retningslinjer.

«Overlegen og kald.» «Uforskammet.» «Gretten gammel gubbe.»

Dette var blant karakteristikkene i anmeldelser som Legeforeningen trakk frem som eksempler på beskrivelser som har ligget ute på nettsidene.

Hallen trakk blant annet frem bekymring over om helsepersonell vil ta på seg roller som sakkyndige, dersom de ser at de får kommentarer på nettstedet.

Etterspurte alternativer

Legeforeningens advokat fikk en rekke spørsmål fra dommerne i Høyesterett. Blant annet ble det spurt om det er det offentliges oppgave å sanksjonere brudd på retningslinjer.

Dommerne spurte også i flere omganger om hvilke alternativer Legeforeningen ser for seg og hva som skal til for at Legeforeningen mener at det ville vært gyldig behandlingsgrunnlag.

Hallen svarte at Legeforeningen ikke har et tydelig standpunkt om en generell reservasjonsrett vil gjøre behandlingen av opplysningene lovlig.

– Det skal vurderes samlet om vilkårene er oppfylt. Det er svært mange elementer som gjør at konsekvensene for helsepersonell store. En reservasjonsrett ville gitt betraktelig mindre konsekvenser.

Ser ikke fjerning av treff som løsning

Stein-Erik Jahr Dahl hos Regjeringsadvokaten representerer Staten i saken.

– Vi ser frem til å få saken belyst for Høyesterett, sa Dahl i en kort kommentar til Dagens Medisin i forkant av rettssaken.

Stein-Erik Dahl representerer Staten i saken om Legelisten.  Foto: Julie Kalveland

Dahl startet på sitt innlegg torsdag ettermiddag. Han var blant annet lite positiv til å fjerne muligheten til fjerne muligheten til å få opp nettstedet i søkemotorer.

– Detmeste av trafikken til nettstedet kommer fra Google, sa Dahl.

Han viste også til at det ville få kommersielle følger å eventuelt avindeksere nettstedet.

– Spennende sak

Daglig leder Lars Søraas i Legelisten, er på plass for å følge saken fra tilskuerplass, ettersom selskapet selv ikke er part i saken.

– Det er en spennende sak, sier han til Dagens Medisin.

Når det gjelder diskusjonen om hvordan retningslinjene deres håndheves, sier Søraas:

– Vi prøver å følge retningslinjene. Flere av kommentarene som har blitt nevnt har blitt fjernet. Dersom det er vurderinger som er publisert til tross for at de bryter  våre retningslinjer og vi blir gjort oppmerksomme på disse, så blir de fjernet.

Han opplyser også at nettstedets retningslinjer ikke tillater vurderinger som er knyttet til sakkyndig arbeide av lege

– Dersom helsepersonell mistenker at en vurdering er skrevet basert på at legen har vært sakkyndig i en sak, så kan de ta kontakt med oss. Vi kan da undersøke saken og eventuelt fjerne vurderingen.

Powered by Labrador CMS