ØKNING: I følge demenskartet.no vil det i 2025 være om lag 116 000 som har demenssykdom.

Høyere andel kvinner enn menn med demens mottok heldøgns omsorgtjenester

– De siste 20 årene har vi ikke økt antall sykehjemsplasser. Nå venter vi en dobling av antall med demens de neste 20 årene, så beredskapen for dette må bygges opp, sier generalsekretær Mina Gerhardsen.

Publisert

Det blir stadig flere med demensdiagnose som får heldøgns helse- og omsorgstjenester i kommunen.

I 2020 gjaldt dette for 76 prosent blant et utvalg av pasienter som ble fulgt fra 2017. Majoriteten av disse hadde langtidsopphold i institusjon. Dette kommer fram i en rapport fra Helsedirektoratet.

– Rapporten viser en høy andel som mottok heldøgnstjenester før de døde. Dette understreker viktigheten av å bygge ut flere sykehjemsplasser for å kunne møte veksten i antallet som får demens framover, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, til Dagens Medisin.

Omsorgsansvar i hjemmet

Med demenssykdom vil de aller fleste trenge en slik plass mot slutten av sykdomsforløpet.

– De siste 20 årene har vi ikke økt antall sykehjemsplasser. Nå venter vi en dobling av antall med demens de neste 20 årene, så beredskapen for dette må bygges opp.

Flere kvinner enn menn får demens, også når man trekker fra at kvinner lever lenger. Årsaken er ikke kjent, men dette er noe det forskes på, og kan være forklaringen på at det er flere kvinner som mottar heldøgnstjenester, ifølge Gerhardsen.

– Bakgrunnen for at menn får mer tjenester hjemme og på avgrenset avlastning kan handle om ulikhet i levealder mellom kjønnene, som gjør at flere demenssyke menn har ektefeller som sitter med omsorgsansvar i hjemmet, sier hun.

I følge demenskartet.no vil det i 2025 være om lag 116 000 som har demenssykdom. I 2030 vil tallet bli nesten 140 000.

Demenskartet er et planleggingsverktøy der kommunene kan beregne hvor mange som vil få demenssykdom i framtida.

– I 2040 forventer vi at nærmere 200.000 personer har demens i Norge. Det foregår nå mye forskning på demens, men vi kan ennå ikke tilby personer med demens noen medisin som kan kurere demens eller stoppe utviklingen, uttaler helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

Guldvog viser til at medisinene vi har i dag kan dempe enkelte symptomer hos noen, men sykdommene vil fortsette å utvikle seg. Etter hvert vil de fleste personer med demens trenge heldøgns helse- og omsorgstjenester.

– Nettopp derfor er det viktig at kommunene planlegger hvordan de skal håndtere utfordringene vi står over for.

Powered by Labrador CMS