DELER PRISEN: Nevrologiprofessorene i henholdsvis Bergen og Oslo, Lars Thomassen og David Russell, delte årets Monrad-Krohn pris. Prisen ble utdelt på Nevrodagene torsdag. Foto: Per Corneliussen Foto:
DELER PRISEN: Nevrologiprofessorene i henholdsvis Bergen og Oslo, Lars Thomassen og David Russell, delte årets Monrad-Krohn pris. Prisen ble utdelt på Nevrodagene torsdag. Foto: Per Corneliussen Foto:

Ble hedret for sin innsats på hjerneslag-feltet

Lars Thomassen og David Russell ble tildelt Monrad-Krohn prisen 2018 for sine bidrag til forskning på hjerneslag.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Monrad-Krohn prisen er en årlig nevrologipris, og prisen for 2018 deles mellom de to nevrologiprofessorene David Russell ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo og Lars Thomassen ved Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen.

I begrunnelsen for tildelingen vises det blant annet til at begge prisvinnerne har ytt fremragende bidrag til forskningen rundt diagnostikk og behandling av hjerneslag, både nasjonalt og internasjonalt.

De to prisvinnerne har sitt navn på en rekke vitenskapelige artikler og har bygd opp de cerebrovaskulære forskningsmiljøene i henholdsvis Oslo og Bergen.

Begge nevrologene har ifølge fagkomiteen også spilt en viktig og fremtredende rolle i kunnskapsformidling og folkeopplysning.

– Stor ære
David Russell sier det er en stor ære for ham å motta prisen.

– Og det er en svært viktig anerkjennelse av norsk forskning innen cerebrovaskulære sykdommer, sier Russell til Dagens Medisin.

Han mener stamcellebehandling ved hjerneslag er et lovende forskningsområde. Men noe av de viktigste fremover ifølge professoren blir å bedre kunnskapen om hjerneslag blant befolking og alt helsepersonell.

– Bedre forebygging vil hindre at så mange rammes av hjerneslag. Det trengs også en bedre organisering av hele hjerneslag kjeden; fra det prehospital rom, til spesialisert slagenheter og videre til rehabilitering. Flere pasienter må få tilgang til optimal akutt behandling så fort som mulig etter et hjerneslag og vi må jobbe for at både medikamentell og kateterbasert behandling blir mer effektivt, mener Russell.

– Gledelig anerkjennelse
– Prisen er en gledelig anerkjennelse av den forskningen vi har gjort gjennom mange år i nevrovaskulær forskningsgruppe i Bergen. Og den gir inspirasjon til å fortsette arbeidet, sier Lars Thomassen til Dagens Medisin.

– Hva blir det viktigste inn slagbehandling de neste årene?

– Det blir å organisere slagbehandlingen slik at det grunnlaget som er lagt for effektiv slagbehandling, det vil si trombolyse og trombektomi, kan komme flest mulig slagpasienter til gode. Denne grunnleggende behandlingen er forutsetningen også for å utvikle nevroprotektiv behandling i de første avgjørende timene etter at slaget inntreffer, svarer Thomassen.

Powered by Labrador CMS