ØNSKER VURDERING: «Stortinget ber regjeringen gjøre en vurdering av å tilbakeføre preeksposisjonsprofylakse og posteksposisjonsprofylakse for hiv til blå resept, med vekt på tilgjengelighet og minst mulig byråkrati», skriver Helse- og omsorgskomiteen i sin innstilling til neste års statsbudsjett. Illustrasjon: Getty Images

Foto:

Helsepolitikere ber regjeringen vurdere PrEP på blåresept

Arbeiderpartiets, Senterpartiets og Sosialistisk Venstrepartis medlemmer i Helse- og omsorgskomiteen vil at det skal vurderes om preeksposisjonsprofylakse (PrEP) og posteksposisjonsprofylakse (PEP) for hiv kan flyttes tilbake på blå resept.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det kommer frem i Stortingets helse- og omsorgskomites innstilling til neste års statsbudsjett. Konkret fremmer disse medlemmene følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen gjøre en vurdering av å tilbakeføre preeksposisjonsprofylakse og posteksposisjonsprofylakse for hiv til blå resept, med vekt på tilgjengelighet og minst mulig byråkrati».

– Komiteen er bekymret
Komiteen viser i sin innstilling til at PrEP-medisin i 2018 ble overført til spesialisthelsetjenesten, noe som har ført til lang ventetid, fordi sykehusene ikke har kapasitet til oppfølging. 

«Komiteen er bekymret for at pasienter som enkelt kunne blitt fulgt opp av sin fastlege, får senere behandling, og at de tar opp tid og ressurser i en presset spesialisthelsetjeneste», skriver Helse- og omsorgskomiteen.

Sykehusfinansiering medførte manglende kapasitet
PrEP ble innført i den norske helsetjenesten i 2016 som forebygging av hiv-smitte. Den gangen ble PrEP refundert gjennom folketrygden og blåreseptordningen. Da hiv-legemidler ble flyttet over på sykehusfinansiering og h-reseptordningen i 2018, ble konsekvensen at fastleger ikke lenger kunne skrive ut resept på PrEP. Dette har de seneste årene ført til lange PrEP-køer for personer i risikosonen for hiv-smitte.

I høst skrev Dagens Medisin om utfordringene sykehusfinansieringen har gitt norske sykehus. Både infeksjonsmedisinere, HivNorge og Norsk forening for allmennmedisin uttalte seg positive til at PrEP og PEP flyttes tilbake på refusjon gjennom blåreseptordningen. I tillegg stiller altså flere av opposisjonspartiene nå seg bak et ønske om en vurdering av ordningen. Også Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, er åpen for tilbakeføring til blåresept.

– Første konsultasjon bør gjøres av spesialist, men jeg ser ingen grunn til at videre oppfølging ikke skal kunne skje hos fastlegen, og at PrEP er på blå resept, sa han til Dagens Medisin tidligere i desember.

– Antas å innebære besparelse
«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er kjent med at da hivlegemidler ble overført fra blå resept til H-resept, og lagt ut på anbud, gjaldt dette også den forebyggende behandlingen PrEP (preeksposisjonsprofylakse) og akuttbehandlingen PEP (posteksposisjonsprofylakse). Dette innebærer at kun spesialist i infeksjonsmedisin kan forskrive disse medikamentene, noe som medfører praktiske ulemper for både helsepersonell og brukere/pasienter», står det i innstillingen.

Videre står det skrevet i innstillingen at komiteens medlemmer fra Ap, Sp og Sv er opptatt av at behandlingene skal være tilgjengelige til lav kostnad og uten unødvendig byråkrati.

«Disse medlemmer er også kjent med at fastlegeforeningen og spesialister i infeksjonsmedisin mener at disse behandlingene bør kunne forskrives og følges opp av fastleger og legevaktleger. Disse medlemmer er kjent med at prisen på generiske legemidler som brukes ved PrEP og PEP er raskt fallende på grunn av økt konkurranse, slik at dette antas å innebære besparelse i forhold til kostnadene ved fortsatt bruk av anbudsvinner».

Powered by Labrador CMS