– Hun ærekrenker en hel bransje

Apotekene slår tilbake mot LMI-Karita Bekkemellems beskyldninger om lovbrudd.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

- URIMELIG: - Hun kan ikke klage på at vi gjør en ting som vi er lovpålagt å gjøre, sier apoteker Helena Hanson på Vitusapotek Askim. Foto: Privat

«Det er uakseptabelt at apotekene offentliggjør forretningshemmeligheter. Apotekene må snarest endre sin ulovlige praksis», uttalte Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI), til Dagens Medisin i forrige uke.

Bakgrunnen var artikkelen der det kommer frem at apotekene klistrer prislapp på H-resepter, de samme prisene som helsemyndighetene ønsker å hemmeligholde gjennom et nytt forslag som er ute på høring nå.

Lovregulert
Helena Hanson, apoteksjef på Vitusapotek Askim, reagerte umiddelbart da hun så Bekkemellems uttalelser.

Hun viser til kapittel 7 i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, der det er nedfelt hvilke opplysninger som skal påføres resept. «Ved hver ekspedisjon av reseptpliktig legemiddel skal resepten påføres pris, dato, farmasøytens egenhendige kvittering og apotekets stempel (identifikasjon)», heter det eksplisitt i lovteksten.

– Vi har jo faktisk ikke noe valg. Hun kan ikke klage på at vi gjør en ting som vi er lovpålagt å gjøre, sier Hanson.

I kommentarfeltet til artikkelen skriver hun at Bekkemellem med dette «ærekrenker en hel bransje fordi vi følger den mest sentrale forskriften i i vår virksomhet».

– Faller på sin urimelighet
– For oss som driver apotek er det apotekloven som styrer hva vi gjør. Det er det godt beskrevet hvordan vi skal merke resepter. Alle apotek har samme datasystem som er bygd opp etter denne forskriften, og etikettene med pris som datasystemet spytter ut, er laget for at det skal være enkelt for oss å følge forskriften, som alle apotekere forholder seg til, sier hun til Dagens Medisin.

– Vil man endre dette, så må man endre loven. Men per i dag har vi ikke noe valg. Hele saken faller på sin urimelighet, sier Hanson om Bekkemellems uttalelser.

Jeg forstår at hemmelighold av priser er viktig for legemiddelindustrien. Jeg håper man har bedre argumenter og metoder enn feilaktig utskjelling av andre aktører Oddbjørn Tysnes, Apotekforeningen

– Feilaktig utskjelling
Også Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, reagerer kraftig.

– Det er helt uforståelig at lederen for Legemiddelindustrien feilaktig kan beskylde apotekene for lovbrudd, når hun selv åpenbart ikke kjenner det lov- og regelverket som styrer apotekenes ekspedisjon av reseptlegemidler.

– Det blir mildt sagt underlig når Karita Bekkemellem går høyt ut med beskyldninger om at apotekene bryter loven. Den «ulovlige praksisen» hun kritiserer,  at resepten påføres pris – er helt i tråd med kravene i lov- og regelverk. Det er også underlig at hun reagerer så kraftig på dette regelverket og denne praksisen nå, når vi aldri før har hørt noe om dette fra LMI i de tiårene dette har pågått.

– Jeg forstår at hemmelighold av priser er viktig for legemiddelindustrien. Jeg håper man har bedre argumenter og metoder enn feilaktig utskjelling av andre aktører, sier Tysnes.

LMI: Forretningshemmeliger må beskyttes
Dagens Medisin har bedt LMI-direktøren svare på hvordan hun kan kreve at apotekene skal slutte med en praksis de er lovpålagt å følge, og hvilken lov hun viser til når hun uttaler at «apotekene snarest må endre ulovlig praksis». Det svarer hun ikke på, men uttaler følgende:

– Vårt poeng er at forretningshemmeligheter må beskyttes. Og de blir ikke beskyttet dersom apotekene kan trykke de faktiske prisene på pakkene i de tilfeller der legemidlene har vært gjenstand for anbud, og der leverandøren har bedt om priskonfidensialitet. Her må lovverket samkjøres, uttaler Bekkemellem i en epost til Dagens Medisin.

Vi støtter HINAS sine uttalelser til Dagens Medisin i forrige uke, og det nylig utsendte høringsnotatet fra dem, om at enhetspriser for legemidler må anses som forretningshemmeligheter omfattet av lovbestemt taushetsplikt, på lik linje med andre varer og tjenester som helsetjenesten kjøper inn. HINAS mener det ikke er juridisk hold for at legemidler står i noen særstilling som gjør at det kan gjøres unntak fra forvaltningsloven. Det er vi enige i. Derfor må apotekenes praksis endres for å få et reelt vern om forretningshemmeligheter, sier LMI-direktøren.

Powered by Labrador CMS