KARTLEGGING: Etter endt oppdrag må luftambulansepersonell besvare 15 faste spørsmål i en app på et nettbrett – hva gikk bra, hva kunne de gjort annerledes?
KARTLEGGING: Etter endt oppdrag må luftambulansepersonell besvare 15 faste spørsmål i en app på et nettbrett – hva gikk bra, hva kunne de gjort annerledes?

Nytt verktøy gir verdifull kunnskap: – Vi glemmer å snakke med pårørende

Tilbakemeldingene er gode etter at luftambulansepersonell i Trondheim startet å bruke et nytt verktøy i etterkant av oppdragene. Forskerne bak appen håper den på sikt kan tas i bruk nasjonalt.

Publisert Sist oppdatert

Verktøyet NorAir Capture ble utviklet av Hemit HF, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Luftambulansetjenesten i Trondheim. Etter å ha brukt kvalitets- og læringsapplikasjonen i knapt et år, er tilbakemeldingene gode.

– Innsikten fra applikasjonen kan for eksempel vise at vi er gode på å rykke ut umiddelbart på oppdrag flest, men at vi glemmer å snakke med pårørende. Ved å vite dette, kan vi enkelt sette inn tiltak, uttaler Helge Haugland, seniorforsker og overlege ved Luftambulansetjenesten i Trondheim, i en pressemelding.

Haugland forklarer at ett tiltak kan være å legge igjen en lapp til pårørende der det står hvor de har dratt, og kontaktinformasjon for å få mer informasjon litt senere i forløpet.

15 spørsmål

Appen brukes etter endt oppdrag, hvor luftambulansepersonell må besvare 15 faste spørsmål om oppdraget - hva gikk bra, hva kunne de gjort annerledes?

For hvert oppdrag lagres informasjonen i en database, som på sikt skal gi et mer helhetlig bilde av tjenesten og kvaliteten på behandlingen.

Overlegen forteller at de inviterte eksperter fra hele verden for å finne ut hvilke kvaliteter luftambulansetjenesten skulle måles på.

Representanter fra blant annet USA, Frankrike og Nederland deltok i arbeidet.

– Ikke bare de som jobber som luftambulanseleger, men også de som er samarbeidspartnere med luftambulansetjenesten, for eksempel legevaktsleger og leger i akuttmottak.

Han understreker at arbeidet ikke hadde vært mulig å gjennomføre uten den finansielle støtten fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Les også: Blodprøver og ultralyd i ambulansen avslørte flertallet av NSTEMI-infarkter

Små marginer

På sikt ønsker de at appen skal brukes nasjonalt.

– På den måten kan vi og tilsvarende fagmiljøer lære av hverandre. Applikasjonen vil kunne bidra til en god læringskultur, lokalt, regionalt og nasjonalt, uttaler Oddvar Uleberg, seniorforsker og overlege ved Luftambulansetjenesten i Trondheim.

Uleberg sier at de har lært mye, og blitt dyktigere til å bruke de samme verktøyene i andre prosjekter.

– Vi driver med behandling som er av kritisk viktighet for pasientene vi møter. Én av fem pasienter dør, og marginene er små. Derfor kan endringer som i utgangspunktet synes å være små, ha en svært viktig betydning for pasientene.

Powered by Labrador CMS