LOJALITET: På vegne av Sentralt brukerutvalg (SBU) ved OUS vil vi oppfordre alle til å være lojale mot vedtakene som fattes og ikke kaste bort tiden på unødvendige omkamper, skriver Erna Hogrenning og Per Miljeteig. Foto: Lise Åserud / NTB

Vi kan ikke kaste bort tiden på unødvendige omkamper

De pågående endringene ved OUS er nødvendige for å få et sykehus tilpasset vår tid.

Publisert Sist oppdatert
Erna Hogrenning

Helsevesenet må omstille seg til en ny tid. Oslo universitetssykehus skal inn i nye sykehusbygg som skal tjene generasjoner frem i tid. Vi ser at det blir stadig flere multisyke pasienter.

Tiden er også moden for å tenke nytt når det gjelder organiseringen av sykehuset, på samme måte som samfunnet for øvrig har endret seg. Hovedmålet med en ny organisering er å legge til rette for bedre pasientforløp og logistikk som understøtter enda bedre pasientbehandling.

Spesialisering av tjenesten har vært et gode. Nå trenger vi mer vekt på økt tverrfaglighet og generalistkompetanse, slik at pasienter med nettopp samtidige sykdommer – de multisyke – kan få enda bedre behandling.

Endringer må gjennomføres

Det vil alltid være vanskelige å gjennomføre store endringer, og det er mange hensyn som skal ivaretas. Konflikter kan oppstå. Nødvendige endringer må likevel gjennomføres.

...det er nødvendig med en større vilje til et konstruktivt samarbeid

9. april behandlet styret et varsel mot direktøren ved sykehuset. Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst fastslo i sin rapport til styret at det verken var grunnlag for kritikk mot direktøren eller mot omorganiseringen.

Lojalitet til vedtak 

Som brukerrepresentanter deltar vi som observatører i styret. I en uttalelse til vedtaket poengterte vi følgende:

Per Miljeteig

«Vi håper denne saken nå har fått sin avslutning, og at omorganiseringen fortsetter uten opphold» Møtereferat (oslo-universitetssykehus.no)

På vegne av Sentralt brukerutvalg (SBU) ved OUS vil vi oppfordre alle til å være lojale mot vedtakene som fattes og ikke kaste bort tiden på unødvendige omkamper. Det er tidkrevende og kostbart, både på det menneskelige plan og for driften av sykehuset.

Vilje til samarbeid

Vårt anliggende er å peke på at det er nødvendig med en større vilje til et konstruktivt samarbeid. Det er ikke bare ledelsens ansvar å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. Det ansvaret har vi alle. 

OUS har en solid praksis med brukermedvirkning. Brukerutvalget ønsker å bidra aktivt på alle områder hvor det er relevant, og formidle brukernes ønsker og behov inn i omstillingsprosessen.

Oppfordringen fra SBU er at alle parter drar i samme retning og bidrar til at OUS på best mulig måte kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag: God pasientbehandling, forskning og utdanning.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS