FÅR PRAKTISERE: Esben Esther Pirelli Benestad får praktisere som lege, men kun i en underordnet stilling i offentlig virksomhet.

Benestad får ikke drive egen legepraksis

Esben Esther Pirelli Benestad får igjen lov til å praktisere som lege, men får ikke drive egen legepraksis.

Publisert

Benestad må jobbe i en underordnet stilling i offentlig virksomhet, bekrefter kommunikasjonsansvarlig Marit O. Øvregård i Statens helsepersonellnemnd til VG.

Helsetilsynet trakk i februar Benestads autorisasjon som lege, men mandag ble det kjent at helsepersonellnemnda delvis har omgjort vedtaket. Benestad får begrenset autorisasjon som lege, men mister retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B, skrev Fædrelandsvennen.

Benestad har ikke besvart VGs henvendelser tirsdag, men har tidligere uttalt:

– Jeg har fulgt nasjonale og internasjonale føringer i alt jeg har gjort.

Hen har anledning til å prøve vedtaket til Statens helsepersonellnemnd rettslig.

Helsetilsynet startet i fjor en granskning av Benestad. Begrunnelsen var at Statsforvalteren i Agder konkluderte med brudd på helselovgivningens krav til forsvarlighet, informasjonsplikt og journalføring.

Esben Esther Pirelli Benestad, som selv er transperson, har i 37 år tatt imot klienter fra hele landet, som har henvendt seg om kjønnsinkongruens. De siste fire årene har hen jobbet i privat legepraksis uten offentlig tilskudd.

Powered by Labrador CMS