TREGHET: Det er et paradoks at helsesektoren, som burde ha de største fordelene av å satse på digitalisering, har en innebygd treghet i bruk av den nye digitale teknologien, skriver Jon-Arild Johannessen.

Helsesektorens digitaliserings-paradoks

Konkurranse kan være hensiktsmessig når man vil presse ned kostnader. Samarbeid er en bedre løsning når hensikten er å få teknologier til å innpasses med hverandre.

Publisert

Digitaliseringen er for lengst på full fart inn i helsesektoren. Vi ser imidlertid at kompleksiteten i helsesektoren fører til mange tilbakeslag i denne digitaliseringen. Uansett, så er det en digitalisering koblet opp mot en økende grad av mer effektive nettverk, for eksempel 5G- og seinere 6G-nettverk, som vil dominere i fremtidens helsesektor.

Det er et paradoks at helsesektoren, som burde ha de største fordelene av å satse på digitalisering, har en innebygd treghet i bruk av den nye digitale teknologien. Denne tregheten er vist i forskning fra England. Myndighetene der måtte i 2020 innføre forbud mot å bruke telefax. Det var jo blitt gammel teknologi, som andre virksomheter for lengst hadde lagt på skraphaugen til fordel for ny teknologi.

Myndighetene i England måtte i 2020 innføre forbud mot å bruke telefax.

Kunstig intelligens er fremtiden

Digitale helseløsninger, tele-helse og bruk av kunstig intelligens vil med stor sannsynlighet bli avgjørende løsningsstrategier for å komme til inngrep med alle utfordringene i helsesektoren. Eksemplet med fax-maskiner er trukket frem for å poengtere at tenkning om teknologi får konsekvenser for hvordan fremtidens helsesektor utvikles.

En større undersøkelse viser at både i USA og enkelte land i Europa, for eksempel Nederland, er det vekst i digitale helseløsninger. I samme undersøkelse viser det seg at digitale løsninger innen helseindustrien er økende. I denne forbindelse kan vi også se at kunstig intelligens i stadig større utstrekning brukes til diagnostisering, i bærbare applikasjoner som følger den enkelte pasients sykdomsutvikling, til digitale samtaler osv. Tross kritiske røster kan man forestille seg at nettopp kunstig intelligens blir en del av fremtidens teknologi i helsesektoren over hele verden.

Selv om mange innenfor og utenfor helsesektoren er klar over at den nye teknologien blir en del av fremtidens helsesektor, ser det ut som holdninger og investeringer i grunnleggende teknologisk arkitektur, som den nye teknologien skal bygges rundt, ikke har fått nok oppmerksomhet. Dette kommer til uttrykk i mange eksempler fra flere land om at digitale løsninger ikke «snakker» sammen. Det betyr at digitale data ikke kan anvendes slik de er ment å skulle brukes. En av konsekvensene kan bli motstand mot den nye teknologien i deler av helsesektoren. Derved blir fortsatt data lagret i «siloer», der de i sjelden grad kommer i kontakt med hverandre.

I den situasjonen som er beskrevet her, er det mulig at økende konkurranse mellom f.eks. ulike helseforetak ikke er rett medisin. Teknologien fordrer nemlig samarbeid – ikke konkurranse. Konkurranse kan være hensiktsmessig når man vil presse ned kostnader. Samarbeid er en bedre løsning når hensikten er å få teknologier til å innpasses med hverandre. Samarbeid og samskaping må være løsningen når hensikten er å fremme teknologisk integrasjon og informasjonsdeling på tvers av ulike teknologiske plattformer, og på tvers av ulike profesjoner og nivåer i helsesektoren.

Forfatteren har skrevet lærebok om kunstig intelligens i helsesektoren. Utover dette er det ikke oppgitt interessekonflikter. 

Powered by Labrador CMS