DEBATT PÅ LEGEMIDDELDAGEN:(f.v) Harald T. Nesvik (FrP), Ruth Grung (A), debattleder Svein Tore Bergestuen, Sveinung Stensland (H)  og direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund Foto: Anne Grete Storvik
DEBATT PÅ LEGEMIDDELDAGEN:(f.v) Harald T. Nesvik (FrP), Ruth Grung (A), debattleder Svein Tore Bergestuen, Sveinung Stensland (H) og direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund Foto: Anne Grete Storvik

Vil gi farmasøytene «lege-takst»

– Farmasøytene må få kreve samme takst som legene dersom også de skal foreta legemiddelgjennomgang, sier medlem i Helsekomiteen.

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

OSLO/BALLROOM: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) innledet da Apotekforeningens Legemiddeldag 2014 åpnet mandag.
Lite nytt om Legemiddelmelding
Til tross for uttalte forventninger til at helseministeren skulle komme med noe nytt om legemiddelmeldingen som er forventet neste år, var det i svært generelle vendinger han omtalte temaet.
I en politisk samtale med stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik (FrP), Sveinung Stensland (H) og Ruth Grung (A) viste administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund til at det er en «rørende enighet» om at situasjonen med feil legemiddelbruk ikke kan fortsette.
Vil dokumentere effekt av legemiddelsamtaler
Tall fra Apotekforeningen viser at 1000 personer dør hvert år som følge av bivirkninger og uheldig bruk av legemidler i Norge. 12 prosent av pasientskadene skyldes feil legemiddelbruk.
Apotekforeningen starter i mars et nytt pilotprosjekt der pasientene som starter opp ny behandling får tilbud om to utvidede samtaler med farmasøyt, på to ulike tidspunkt etter å ha startet opp behandlingen.
– Dette er en tjeneste vi ønsker å dokumentere effekten av.  Greier vi å dokumentere at det har samfunnsmessig  gevinst vil finansieringen komme på plass, det er jeg sikker på, sa Lund.
– Farmasøytene må få kreve samme takst
Frps Harald Nesvik, medlem i Helse- og omsorgskomiteen, gikk langt i å love penger til formålet dersom prosjektet viser seg å ha effekt
– Nå har legemiddelgjennomgang fått en takst hos fastlegen. Dette må apotekene også få en takst for, sa han.
– Så lenge legene har en takst til å gjøre jobben, og hvis forsøket viser at dette funker, hvorfor skal det være slik at leger får betalt for dette og ikke farmasøytene?, la han til.
I den nye  Fastlegeforskriften, som trådte i kraft 1.januar 2013, går det fram at fastlegen skal gjennomføre en legemiddelgjennomgang for listeinnbyggere som bruker mer enn fire legemidler når dette anses som nødvendig. Fastlegen kan kreve en egen takst for denne legemiddelgjennomgangen.
–  Svikter
Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H), som også er farmasøyt, påpekte at Norge har kvalitet i alle ledd når det gjelder legemidler – bortsett fra der legemidlet er nærmest pasienten:
–  Norge har et høyt nivå på logistikk og produksjon av legemidler, men i det siste leddet , der legemidlet skal inn i pasientens kropp, så skjer det en svikt, sa Stensland, og viser til det store antallet tilfeller legemiddelfeil som begås.
–  Legemidler en del av livet til mange nordmenn. Det paradoksale er at jo lengre vekk fra pasienten du kommer jo sterkere er fokuset på kvalitet, sa han.
– Usynlige farmasøyter
Medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiets Ruth Grung, sa at hun hadde «savnet stemmen fra apoteket», og at farmasøytene må vise frem hvilken kompetanse de besitter:
– Farmasøytene har vært litt usynlige, det de står for er utrolig viktig. Vi må se nærmere på hvilken rolle apotekene skal ha. Hvilken bistand apotekene skal yte må konkretiseres nærmere.  Et område som har fått for lite oppmerksomhet er særlig å se på hvilken medisin barn blir utsatt for, sa hun.
Harald T. Nesvik viste til at apotekavansen er styrende for apotekenes inntjening.
– Hvordan andre tjenester skal finansieres må man se på separat. Det er mulighet for flere oppgaver inn i apoteket og da må pengene følge med; Takster må følge med hvis andre skal overta oppgavene.

Powered by Labrador CMS