Hanna Vesterager betalte selv for stamcelletransplantasjon i Sverige og har reist søksmål mot Staten for å få dekket kostnadene. Foto: Privat
Hanna Vesterager betalte selv for stamcelletransplantasjon i Sverige og har reist søksmål mot Staten for å få dekket kostnadene. Foto: Privat

Betaler selv for dyr MS-behandling

Seks MS-pasienter fra Norge har fått stamcellebehandling i Sverige, og de har betalt den kostbare behandlingen selv.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Autolog stamcelletransplantasjon ved MS er en kontroversiell metode. Den er bare aktuell for selekterte pasienter med attakkvis MS, høy inflammatorisk aktivitet og hvor medisiner ikke har effekt og regnes som utprøvende. Hittil er det bare Haukeland universitetssjukehus som har gitt slik behandling til MS-syke i Norge, og tre MS-pasienter er stamcelletransplantert.
Overlege og førsteamanuensis Hans Hägglund ved Karolinska universitetssjukhus i Huddinge opplyser til Dagens Medisin at sykehuset har gitt stamcelletransplantasjon til seks MS-pasienter fra Norge. Alle har dekket behandlingen selv.
Akademiska sjukhuset i Uppsala gjennomførte den første transplantasjonen på en MS-pasient i 2004. Dette sykehuset har transplantert 21 MS-pasienter, men ingen fra Norge. Ved Karolinska/Huddinge er antallet på 23 pasienter, inkludert de norske.
Ikke landsdekkende tilbud
Kjell Morten Myhr ved Nasjonalt kompetansetjeneste for MS uttalte i februar i fjor at én pasient fikk transplantasjon i 2010, og at de håpet på å få til et landsdekkende tilbud. Nåværende leder og nevrolog, Lars Bø, sier at behandlingen foreløpig ikke er et landsdekkende tilbud.
- Status i øyeblikket er at kompetansetjenesten planlegger å be om en metodevurdering av Kunnskapssenteret. Jeg mener det er riktig vei å gå via en metodevurdering før dette eventuelt blir et nasjonalt tilbud, sier Bø.
- Vil dere fortsette å tilby stamcelletransplantasjon til MS-pasienter?
- Dette forutsetter først og fremst at hematologene har kapasitet. Vi har i dag ingen formell avtale med hematologene, men dersom vi får til en avtale og følger de europeiske retningslinjene, vurderer avdelingen her at vi kan fortsette.
Bø legger til at det er relativt små tall i studiene som er publisert til nå. - På den annen side viser resultater fra publiserte studier så gode resultater at vi gjerne vil tilby dette til en aktuell pasientgruppe. Men det trengs fortsatt mer forskning. Vi må vente på resultater fra randomiserte studier, eller starte opp eller delta i en slik studie selv.
Avhengig av hematologene
Mens nevrologene utreder aktuelle pasienter for stamcelletransplantasjon, må behandlingen utføres av hematologene.
- I utgangspunktet har vi kompetanse og kapasitet hvis dette ikke vil gjelde mange pasienter. Men det foreligger fremdeles ikke resultater fra randomiserte studier, og dette regnes som utprøvende behandling. I slike situasjoner har vi tidligere vært opptatt av nasjonal konsensus og mener dette er en oppgave for den nasjonale gruppen for stamcelletransplantasjon ved Rikshospitalet, sier hematolog og overlege Jens Hammerstrøm ved Avdeling for blodsykdommer på St. Olavs Hospital.
Han mener Norge uansett bør delta i internasjonale studier.
Dagens Medisin har tidligere skrevet om norske Hanna Vesterager, som har betalt for behandling i Sverige. Hun har søkt om å få dekket kostnadene sine, og har nå saksøkt Staten ved Klagenemnda for behandling i utlandet. Rettssaken skal opp i november.


Etterlyser nevrologene
Hematolog Lorentz Brinch etterlyser en formell henvendelse fra nevrologene på stamcelletransplantasjon til MS-pasienter.
Seksjonsoverlege Lorentz Brinch ved Seksjon for stamcelletransplantasjon ved OUS Rikshospitalet er medlem i Norsk gruppe for allogen stamcelletransplantasjon, som er en frittstående faggruppe med representanter fra alle universitetssykehusene.
Han sier til Dagens Medisin at gruppen ønsker å diskutere problemstillingen rundt stamcelletransplantasjon med nevrologene.
- Gruppen har ønsket en henvendelse fra det norske fagmiljøet i nevrologi når det gjelder autolog stamcelletransplantasjon for MS-pasienter. Vi har ikke tatt stilling til om vi er for eller imot å gi et landsdekkende tilbud, men er åpne for en diskusjon med nevrologene.  Dokumentasjonen på behandlingen har ikke vært av en slik art at vi hematologer har kunnet prioritere dette, og derfor venter vi på en henvendelse fra nevrologene. Dersom dette skulle bli et nasjonalt tilbud, må behandlingen skje innenfor en studie, sier Brinch.
Dagens Medisin 13/2013

Powered by Labrador CMS