VIL TA BETALT: Regjeringen foreslår at kvinner under 35 år og uten medisinske indikasjoner må betale for NIPT.

Regjeringen foreslår at helseforetakene kan ta seg betalt for NIPT-testing av unge kvinner

Mandag sendte regjeringen sitt forslag om å innføre egenbetaling på NIPT-testing av kvinner under 35 år på høring.

Publisert Sist oppdatert

Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet sendte mandag et nytt forslag på høring som vil gjøre det mulig for helseforetakene å kreve full pasientbetaling for non-invasiv prenatal test (NIPT).

NIPT er en analyse av blodprøver fra gravide som undersøker sannsynligheten for kromosomavvik hos fosteret.

Regjeringens forslag gjelder testing av kvinner under 35 år ved termin som ikke har andre indikasjoner for fosterdiagnostikk. I tillegg til å innføre egenbetaling foreslås det å innføre skatteplikt på helseforetakenes inntekt fra testing av denne gruppen.

Formålet med lovendringen skal være å bidra til lik tilgang til NIPT i hele landet og forhindre at kvalifisert helsepersonell slutter i offentlige sykehus for å starte hos private helsetjenesteaktører som tilbyr samme tjeneste, skriver regjeringen i høringsnotatet.

Formålet med å innføre skatteplikten er å fjerne den økonomiske fordelen helseforetakene ellers ville fått ved tilbud om NIPT uten skattlegging.

Powered by Labrador CMS