STOPPER IKKE INNFØRING: – Styret har tatt inn over seg de bekymringsmeldinger som ansatte ved St. Olavs hospital er kommet med de siste ukene og det er derfor iverksatt en rekke tiltak for å gi støtte og ivareta pasientsikkerheten i det som ganske sikkert blir en krevende oppstartperiode, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF. Arkivfoto: Guro Kulset Merakerås Foto:

STOPPER IKKE INNFØRING: – Styret har tatt inn over seg de bekymringsmeldinger som ansatte ved St. Olavs hospital er kommet med de siste ukene og det er derfor iverksatt en rekke tiltak for å gi støtte og ivareta pasientsikkerheten i det som ganske sikkert blir en krevende oppstartperiode, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF. Arkivfoto: Guro Kulset Merakerås

Foto:

Innfører Helseplattformen til tross for advarsler

Helseplattformen blir som planlagt tatt i bruk ved St. Olavs hospital  12. november. Samtidig rulles det ut ut i seks nye kommuner i Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

Utrullingen følger denne planen:

12. november 2022:St. Olavs hospital og kommunene Røros, Os, Holtålen, Indre Fosen, Ørland og Åfjord11. februar 2023:Helse Nord-Trøndelag og kommunene Levanger og Verdal29. april 2023:Helse Møre og Romsdal og Ålesund kommune Kilde: Helse Midt-Norge RHF

Det vedtok styret i Helse Midt-Norge torsdag. Dermed har styret valgt å se bort fra advarslene fra fagfolk som har uttrykt sterk bekymring for innføringen av Helseplattformen.

Har bedt om stopp

Overleger og spesialsykepleiere ved sykehuset sendte i slutten av september et brev til styret der de ba om at innføringen av journalverktøyet måtte stoppes. Siden har ansatte ved kreftklinikken på sykehuset advart om at innføringen sannsynligvis vil gi alvorlige følger for pasientene. I tillegg har 42 leger ved Legevakten i Trondheim tordnet mot innføringen på sykehuset, og omtaler Helseplattformen «et makkverk».

– Innføring av Helseplattformen for kommuner og helseforetak i Midt-Norge er en svært viktig milepæl for utvikling av og samhandling i helsetjenesten. Styret har tatt inn over seg de bekymringsmeldinger som ansatte ved St. Olavs hospital er kommet med de siste ukene og det er derfor iverksatt en rekke tiltak for å gi støtte og ivareta pasientsikkerheten i det som ganske sikkert blir en krevende oppstartperiode, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF.

Odd Inge Mjøen, styreleder i Helse Midt-Norge RHF.
Odd Inge Mjøen, styreleder i Helse Midt-Norge RHF.

– Tar bekymringene på alvor

I sitt vedtak sier styret at man tar bekymringsmeldingene fra medarbeidere i Helse Midt-Norge på alvor, og erkjenner at innføringen av Helseplattformen vil bli krevende for helseforetakene. Styret ber om at helseforetakene kontinuerlig evaluerer situasjonen for å ivareta kvalitet, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø og gjør løpende risikovurderinger.

– Styret understreker betydningen av å redusere risikoen i innføringsperioden. Det mobiliseres for styrket support etter oppstart og økt støtte fra Epic de første ukene. Det er inngått avtale om bruk av helsepersonell fra de andre helseforetakene i regionen og det er kontakt med de andre regionene om avlastning hvis nødvendig, skriver helseregionen i en pressemelding. 

Det skal også settes av midler til ekstra kjøp av private helsetjenester, og ekstra økonomisk støtte til helseforetakene i innføringsperioden. Dette kommer som et tillegg til det som allerede ligger inne som økte økonomiske rammer for å kompensere inntektsbortfall, ifølge styrevedtaket.

Powered by Labrador CMS