GODE FAGMILJØ: – Vi må bygge solide fagmiljø for å rekruttere og beholde fagfolk. Private helsetilbud er i vekst og kan nok ikke stanses med forbud. Erfaring viser at det kan lages samarbeidsløsninger som fungerer, sier overlege og tillitsvalgt Hans Thorwild Thomassen. Foto: Privat Foto:

GODE FAGMILJØ: – Vi må bygge solide fagmiljø for å rekruttere og beholde fagfolk. Private helsetilbud er i vekst og kan nok ikke stanses med forbud. Erfaring viser at det kan lages samarbeidsløsninger som fungerer, sier overlege og tillitsvalgt Hans Thorwild Thomassen. Foto: Privat

Foto:

– En utfordring å holde på fagfolk i det offentlige helsevesenet

Når tilbudene i det private helsevesenet øker, samtidig som presset til effektivisering øker i det offentlige helsevesenet, blir det å holde på og rekruttere fagfolk til det offentlige en av de største utfordringene i 2023, mener tillitsvalgt i Overlegeforeningen, Hans Thorwild Thomassen, på Sørlandet sykehus.

Publisert

Dagens Medisin har spurt et knippe personer innen helsesektoren om hvordan de vil oppsummere året som har gått, hvilke forventninger de har til det nye året og hvilke løsninger de ser for seg for helsesektoren fremover.

Hans Thorwild Thomassen er overlege ved kirurgisk avdeling på Sørlandets sykehus Kristiansand og er klinikk tillitsvalgt for Overlegeforeningen på Sørlandet sykehus Kristiansand.

– Hvordan vil du oppsummere 2022?

– Året 2022 ved Sørlandet sykehus har vært preget av en betydelig økonomisk utfordring. Ved de somatiske klinikkene ligger vi over 200 millioner kroner etter budsjett. Vi er et av de foretakene i Helse Sør-Øst som har de største utgiftene for fristbrudd, over 40 millioner.

– Som de fleste andre sykehusene, har vi startet med hverdagsøkonomisering, men jeg tror dette tiltaket skaper mer frustrasjon enn det hjelper på økonomien. Vi får et betydelig redusert investeringsbudsjett og det er nedsatt et utvalg som skal se på muligheten for å fremskynde tiltak som er skissert i Utviklingsplan 2040.

– Hva har vært det viktigste som har skjedd i år for din jobb?

– Vi er nå i ferd med å ferdigstille nytt psykiatribygg i Kristiansand like ved det gamle som har vært i bruk siden 1881. Det blir et svært funksjonelt og flott bygg som gir et positivt løft for fagmiljøet på Sørlandet. Alt tyder på at vi har bygd stort nok, og under budsjett uten at dette er gått utover kvaliteten.

– Ellers har det vært jobbet godt med å etablere UiO Campus Sør der 12 medisinstudenter på 4. og 5. året i medisinstudiet i Oslo skal ha undervisning og seminarer på sykehusene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Jeg er sikker på at dette opplegget blir bra og at studentene som kommer til Sørlandet høsten 2023 vil få en  god undervisning og relevant praksis i klinikkene. Det er lagt opp til et godt samarbeid med Universitetet i Agder og studentene får benytte alle studentsamskipnadens tilbud. Motivasjonen for å ta imot nye medisinstudenter på Sørlandet er stor.  

– Hvilke forventninger har du til det nye året?

– Vi har en helseminister som stadig snakker om «fagfolkene». En av våre største utfordringer i det offentlige helsevesen for 2023 blir å beholde og rekruttere fagfolk. Tilbudene i det private helsevesen øker og det er en utfordring å holde på fagfolk i de offentlige når presset til effektivisering bare øker og øker. Gode fagmiljø rekrutterer og motiverer.

– Regjeringen skal i 2023 få rapport både fra Helsepersonellkommisjonen og Sykehusutvalget. Erfaringsmessig kan vi vel ikke vente oss de store forandringene i forhold til dette. Vi har i hvert fall lært de siste årene at helsesamarbeid med EU er viktig og at store helsekriser må takles med internasjonalt samarbeid. Samarbeid om covid og behandling av pasienter fra Ukraina viser dette.

– Vi har et stort ansvar for å hjelpe til med den stadig vanskeligere situasjonen i Ukraina. Det meldes at den norske Medevac-ordningen fungerer godt og vi må være forberedt på å ta imot flere pasienter i 2023. 

– Hva gjør du for å slappe av i julen?

– Mange av oss får anledning til noen fridager nå før produktiviteten skrues opp i januar 2023. Jeg feirer jul sammen med familien og har noen gode bøker klare. Fra januar 2023 skal vi «jobbe smartere og ikke løpe fortere». Uansett – jeg gleder meg.

– Økonomien er krevende i hele helsesektoren – hvordan merker du det der du er?

– Hverdagen preges av fokus på «produksjon» og bekymring i fagmiljøet for manglende innvestering i nytt utstyr som er nødvendig for å opprettholde kvalitet og pasientsikkerhet. Som mange andre steder i Norge er det pågående debatter i media om lokalisering av ulike funksjoner. Det må bli en omlegging av hvordan vi organiserer ulike funksjoner. De økonomiske rammene vi har nødvendiggjør dette. Politikerne har et spesielt ansvar her ved ikke å lage skremmebilder av eventuelle omlokaliseringer. 

– Hva er det største problemet i helsevesenet og hvordan skal vi løse det?

– Den største utfordringen er å formidle at vi må gjøre prioriteringer. De økonomiske utfordringene som rammer hele samfunnet, rammer også helsevesenet.

– For Sørlandet sykehus betyr det at konkretisering av tiltak i Utviklingsplan 2040 må prioriteres. Her blir det lagt vekt på utredning om spesialiserte sentra og arbeidsmiljø. Vi må bygge solide fagmiljø for å rekruttere og beholde fagfolk. Private helsetilbud er i vekst og kan nok ikke stanses med forbud. Erfaring viser at det kan lages samarbeidsløsninger som fungerer.

Powered by Labrador CMS