– Fastlegene og sykepleietjenesten er bærebjelken i førstelinjetjenesten og er gjensidig avhengig av hverandre. Det er nødvendig at det satses på begge, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski

Foto:

Sykepleierforbundet: – Vi hadde forventet mer av budsjettet for 2023

Sykepleierforbundet forventer en tilsvarende satsing på sykepleietjenesten som regjeringen har foreslått for fastlegeordningen i statsbudsjettet for neste år.

Publisert

– Det er nødvendig at det satses på begge. Fastlegene og sykepleietjenesten er bærebjelkene i førstelinjetjenesten og er gjensidig avhengige av hverandre. Hvis en kommune mangler sykepleiere, vil den ikke få rekruttert fastleger. Og det samme andre veien, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i en pressemelding.

Hun har merket seg at regjeringen argumenterer for at det skal bli mer attraktivt å være fastlege for å løse fastlegekrisen, og mener det er riktig tenkt.

– Lønn og bedre arbeidsvilkår virker i helsetjenesten, som i andre næringer, når du sliter med rekrutteringen. Ifølge NAV er det ingen annen gruppe som er vanskeligere å rekruttere enn sykepleiere. Derfor hadde vi forventet mer av årets budsjett, sier forbundslederen i meldingen. 

Hun reagerer også på regjeringens forslag når det gjelder budsjettene for sykehus og kommuner.

– Det er alvorlig at det er et reelt kutt i sykehusbudsjettene, som fortsatt har etterslep etter pandemien. I denne situasjonen får sykehusene beskjed om å finne omstillingstiltak. Heller ikke kommunene får kompensert for pris- og lønnsvekst og ser på et reelt kutt. Dette er dårlig nytt for totalberedskapen, sier forbundslederen.

Hun understreker at noen nødvendige mindre satsinger ikke veier opp for helheten i helsebudsjettet, men trekker likevel frem noen områder det hun mener det kommer gode signaler, deriblant øremerkede midler til helsestasjon- og skolehelsetjenesten, videre satsing på å øke antall utdanningsstillinger for spesialsykepleiere, opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten.

– Det er bra at det faktisk er øremerket 45 millioner til helsestasjon- og skolehelsetjenesten, sier Sverresdatter Larsen.

Powered by Labrador CMS