TREFFER: – Riksmeklerens skisse har en profil som treffer våre grupper, høyere ramme enn frontfaget, bedre ansiennitetsberegning og forbedrede ubekvemstillegg, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet.

Foto:

Hovedoppgjøret: Enighet i kommunesektoren

Det blir ingen storstreik i kommunene. Partene kom til enighet tirsdag ettermiddag – over et halvt døgn på overtid.

Publisert

Meklingen i offentlig sektor har pågått siden lørdag formiddag. Over 13 timer på overtid kunne partene sammen fortelle at den varslede streiken var avverget.

Avtalen har en ramme på 3,84 prosents lønnsvekst. Det vil gi alle ansatte et sentralt tillegg på mellom 12.000 og 16.800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet.

Det er hovedsammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne som har forhandlet med KS om årets lønnsoppgjør.

– En profil som treffer våre grupper

Sykepleierforbundet og de andre Unio-forbundene – unntatt Utdanningsforbundet – anbefalte tirsdag Riksmeklerens skisse for hovedoppgjøret i KS. 

Sykepleierforbundet har 37.000 medlemmer i KS-området. 

– Vi klarer ikke å løse de store utfordringene som helsesektoren står i, innenfor forhandlingssystemets rammer, men vi trengte arbeidsgiver til å møte oss på tiltak som er mulig å få til i år, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet i en melding på forbundets nettsider

– Riksmeklerens skisse har en profil som treffer våre grupper, høyere ramme enn frontfaget, bedre ansiennitetsberegning og forbedrede ubekvemstillegg, fortsetter hun. 

Avtalen med KS omfatter blant annet:

Aktuelt: KS og Legeforeningen enige om kommunelegeavtalen

Slik er avtalen med KS

* Økt godtgjøring for turnusarbeid helg, kveld og natt. Dette gjennomføres fra 1. januar 2023.

* Ekstra kronetillegg på mellom 4.500 og 7.000 kroner til utvalgte stillingsgrupper med lang ansiennitet, hovedsakelig lærere. Dette gjennomføres fra 1. januar 2023.

* Høyere startlønn for nyutdannede arbeidstakere med fag- eller høyskoleutdanning. All arbeidserfaring vil inngå i ansienniteten. Derfor fjernes de to laveste trinnene, og startlønnen blir det som i dag tilsvarer fire års ansiennitet. Dette kan samlede tillegg opp til 36.000 kroner. Dette er viktig for kommunenes rekruttering av attraktiv arbeidskraft.

* Nyutdannede lærere og andre med fem års utdanning får med denne avtalen en startlønn på minst 563.800 kroner.

* Nyutdannede sykepleiere og andre med tre års utdanning får med denne avtalen en startlønn på minst 459.100 kroner.

* Tydeligere formuleringer om at ansatte skal få lønnsmessig uttelling for relevant etter- og videreutdanning.

– Sykepleiere og ansatte som arbeider ubekvemme vakter, har blitt prioritert. Det er et helt nødvendig skritt i riktig retning. Resten av året trenger vi politikere med tak i, til å gjøre reelle tiltak for å redde den offentlige helsetjenesten, sier Lill Sverresdatter Larsen i meldingen.

KS: Ekstremt krevende

Meklingen har vært «ekstremt krevende», medgir arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i arbeidsgiverorganisasjonen KS.

– Vi mener partene i fellesskap har klart å ivareta viktige krav fra alle partene, og har blant annet fått på plass både økte tillegg for kvelds- og helgearbeid, og ekstra kronetillegg for noen stillingsgrupper med lang utdanning, hovedsakelig lærere. Jeg er svært fornøyd med at konstruktiv mekling har ført til en løsning som er anbefalt av alle, sier Gangsø.

Powered by Labrador CMS