UTSATT: Opprinnelig skulle St. Olavs hospital ta i bruk Helseplattformen 7. mai 2022. Da det ikke gikk, ønsket helseforetaket å starte opp i september. Ifølge en ny plan, vil det først skje i november. Foto: Guro Kulset Merakerås

Foto:

Helseplattformen: Innføringen ved St. Olavs hospital utsettes til november

Mandag vedtok styret en ny innføringsplan for Helseplattformen. St. Olavs hospital skal etter planen ta i bruk journalløsningen først i november. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Innføringen av Helse Midt-Norges store IT-satsing, Helseplattformen, som skal binde sammen hele helsetjenesten i regionen på en ny måte, har ikke gått på skinner. 

Den gamle innføringsplanen for Midt-Norges nye helseverktøy måtte som kjent, forkastes etter at St. Olavs hospitals oppstart ikke ble gjennomført som planlagt.

Bakgrunn: Ledelsen på St. Olavs hospital ønsker oppstart i september

Ledelsen i Helseplattformen opplyste forrige uke at de hadde utarbeidet mulige scenarier og sett på forventninger og økonomi knyttet til disse.

I mandagens styremøte ble ny innføringsplan vedtatt.  

Her er den nye innføringsplanen for helseforetakene: 

  • ​​St. Olavs hospital i PD2 den 12. november 2022
  • Helse Nord Trøndelag HF i PD3, tentativ dato 11. februar 2023
  • Helse Møre og Romsdal HF i PD4 den 29. april 2023
For kommuner opprinnelig planlagt i andre og tredje produksjonssetting:
  • Uendret for Indre Fosen, Åfjord, Ørland, Røros, Holtålen og Os i PD2 den 12. november 2022
  • Levanger og Verdal i PD3, tentativ dato 11. februar 2023
  • Uendret for Ålesund i PD4 den 29. april 2023
  • Kommunene Aukra, Vestnes, Sula, Fjord, Rindal, Rauma, Molde, Kristiansund, Hustadvika og eventuelt andre kommuner i Møre og Romsdal som ønsker produksjonssetting og får satt ny dato høsten 2023.
Planen som mandag ble vedtatt av styret i Helseplattformen AS, skal etter planen endelig godkjennes av Helse Midt-Norge RHF i ekstraordinært styremøte 9. juni.
 

Kostnad: 200 millioner

Det koster med utsettelser i et så stort prosjekt. Og det ble i starten av mai slått fast at det er Helse Midt-Norge RHF som skal ta regningen
 
Dersom innføringen blir gjennomført etter den planen styret har vedtatt i dag, vil ekstrakostnaden bli på rundt 200 millioner kroner, ifølge styreleder i Helseplattformen Helge Garåsen. 

– Hvis den tidsplanen som vi anbefaler overfor foretakene holder, vil kostnaden være litt i underkant av 200 millioner kroner. Det er i den størrelsesordenen jeg har signalisert tidligere, sier Garåsen til Dagens Medisin. 

 

– Krevende

Ulike scenarier ble presentert i et ekstraordinært styremøte 20. mai, men det konkrete innholdet i disse har vært unntatt offentligheten frem til etter styremøtet mandag.

Helseplattformen la frem to ulike scenarier for styret, der scenario 1 opprettholder avstanden på seks måneder mellom produksjonssettingene. Dette ville betydd forskyving for alle aktører. Det andre scenariet som ble fremlagt, komprimerer tiden mellom hver produksjonssetting.

Etter innstillingen fra administrasjonen i Helseplattformen, vedtok styret å gå for scenario 2, som komprimerer tiden mellom oppstart i helseforetakene fra seks til tre måender. Dette er gjort for å forsøke å minimere for alle aktører som blir påvirket av endret innføringsplan. 

Styreleder Garåsen sier stemningen er god etter mandagens vedtak. 

– De som jobber i Helseplattformen og de som er med fra eksterne selskaper, er veldig innstilt på at vi får gjennomført etter denne planen. Men det er et krevende løp, for vi komprimerer tidsperioden mellom sykehusene som skal på løsningen, sier han til Dagens Medisin. 

– Det vil være arbeidskrevende, og krever sterk styring fra både sykehus, kommune og Helseplattformen, legger han til. 

 

– Over all forventning

Natt til 7. mai ble Trondheim kommune først ut med å ta i bruk det nye journalsystemet. 

– Selv om det har vært utfordringer når det gjelder å ta i bruk løsningen i Trondheim kommune, må jeg si at det har gått over all forventning. Vi ser frem til å få foretakene med i løsningen, sier Garåsen. 

Les mer om erfaringene: 

En del plunder og heft – jubler likevel for oppstart av Helseplattformen

Lettelse og begeistring tre døgn etter oppstart

Helseplattformen skaper trøbbel på legevakta: – Det ser litt mørkt ut, sier lege

Planen som endres

Etter opprinnelig plan skulle Helse Nord-Trøndelag og åtte kommuner (Åfjord, Indre Fosen, Ørland, Levanger, Verdal, Holtålen, Os og Røros) i produksjonssetting to kobles på i november, mens neste pulje med Helse Møre og Romsdal og ti kommuner (Kristiansund, Hustadvika, Molde, Rauma, Aukra, Vestnes, Ålesund, Fjord, Rindal og Sula) skulle gå live i april 2023. Siden skulle ulike aktører komme på i puljer frem til 2025.

Helseplattformen opplyste først at de vil følge denne innføringsplanen til tross for endringen ved St. Olavs hospital. Men i forrige uke ble det klart at utsettelsen ville påvirke også de andre aktørene. 

– Vi har gjennomgått og utarbeidet mulige scenarier og sett på forventninger og økonomi som er knyttet til disse. Det som er klart, er at utsettelsen ved St. Olavs vil få noe å si for de andre aktørene, sa viseadministrerende direktør Christer Mjåset i Helseplattformen AS til Dagens Medisin.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS