Lege Nils Leraand er skeptisk til Helseplattformen. Foto: Guro Kulset Merakerås/Privat Foto:

Lege Nils Leraand er skeptisk til Helseplattformen. Foto: Guro Kulset Merakerås/Privat

Foto:

Helseplattformen skaper trøbbel på legevakta: – Det ser litt mørkt ut, sier lege

Helseplattformen har vært i drift i en uke. På legevakta i Trondheim skaper systemet trøbbel for legene – og fastlegekontorene mottar ikke lenger e-meldinger fra kommunen.

– Jeg er ikke helt med i halleluja-koret.

Det sier Nils Ivar Leraand. Han er fastlege i Trondheim, og jobber også på legevakta. Sist helg var han på legevakta, da Helseplattformen ble satt i drift.

– Da hadde vi heldigvis timelønn. Det tok en og en halv time før jeg ble tildelt en pasient, fordi jeg var registrert som legestudent i systemet! Det har jeg ikke vært siden forrige årtusen, sier han.

Vanligvis får legene på legevakta betalt for hver pasient de ser. Trondheim kommune betaler imidlertid timelønn de to første ukene etter innføringen av det nye journalsystemet.

Etter hvert ble Leraand registrert som lege, og ikke som student.

– Det var kanskje ikke krise. Men det er mye annet som er tungvint. Det er mange museklikk, ikke bare for oss, men for sykepleierne også, sier han.

Helsedirektør Wenche P. Dehli i Trondheim kommune sier til Dagens Medisin at det er en konsekvens av at feil data i det gamle systemet har blitt ført over.

– Det er noe som først dukker opp når vi går live. Nå sjekker vi kontinuerlig opp at listene stemmer, sier hun.

– Tungvint
Leerand har blitt fortalt av en sykepleier at det tok 36 klikk for å registrere at en pasient hadde fått Paraset. Og notatene på hver enkelt pasient er registrert på en måte som kun viser navn og dato før man klikker seg inn på det.

– Det er tungvint å se historikk bakover.

– Så ting tar lang tid?

– Ja, det gjør det. Fakturamodulen er også lite tilpasset legevakta. I andre journalsystemer, blir det automatisk registrert takst på de som har møtt opp, og rekvirerer du en blodprøve, blir det også automatisk registrert. Nå må vi legge inn alle takstene selv.

Han mener dette bærer preg av at det er et system som i utgangspunktet er laget for amerikanske sykehus, hvor det er vanlig at leger og sekretærer fører slike takster.

Gjør endringer
Ifølge Dehli i Trondheim kommune har det allerede blitt gjort en del endringer i systemet, og det vil de fortsette med til det fungerer godt.

– Det har både med at brukerne må øve seg, for det er flere veier å få gjort ting på. Og så er det slik at når vi begynner å bruke løsningen, så ser vi at noe kan gjøres annerledes. Det er først når vi tar systemet i bruk at vi ser hva som egentlig blir best. I innkjøringsfasen kan det oppleves som mye merarbeid, sier hun. 

Hun legger til:

– Det er bedre å se notatene enn å ikke se dem, som det var i det gamle systemet der man ikke hadde tilgang til notater fra andre deler av helsetjenesten. Men, vi kommer til å forbedre og utvikle videre. Mange poengterer at det å klikke fram info fra pasientflytoppsett, og å klikke på standardisert tekst for dokumentasjon vil forenkle hverdagen betydelig.

– Ser litt mørkt ut
Leerand er nå skeptisk til hvordan det blir når kommunen slutter å betale timepris for legene på legevakta, og heller går over til å betale stykkpris.

– Legevakta er jo overtida vår. Vi vil jo helst tjene litt mer enn på dagtid. Slik systemet er i dag, ser det litt mørkt ut. Blir det sånn, blir det vanskelig å få leger til å ta på seg legevaktarbeid, sier han.

Fakturamodulen blir ifølge Dehli rettes opp i, og pasientene får inntil videre tilsendt faktura til alt er i orden.

– Vi visste at pasientflyten kom til å bli tregere på grunn av at det er uvant å bruke et nytt system, med nye funksjoner. Derfor har vi gitt fastlønn i innkjøringsperioden, sier hun.

Mistenkelig stille

På Leerands eget legekontor har det den siste uka vært mistenkelig sitlle, forteller han.

– Jeg har ikke fått én eneste epikrise fra legevakta, etter det nye systemet kom. Jeg vet at jeg har pasienter på lista mi, som har vært på legevakta. Og vanligvis får vi jo diverse meldinger fra hjemmesykepleien. De har vi heller ikke fått, sier han.

Trondheim kommune er også klar over at e-meldinger ikke når fram til de som ikke er en del av Helseplattformen ennå.

– Det er en av de store tingene vi har jobba med. Vi er fullt oppmerksom på dette, og jobber på spreng for å sikre at det blir rett, sier Dehli.

Hun understreker at e-meldingene ikke har havnet på avveie, men at de rett og slett ikke kommer opp hos mottaker. Dette har med endrede adresser å gjøre, og er/blir rettet opp ila helga. De vil få alle. Så alt i alt er dette forventede oppstartsproblemer.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

 
 
Powered by Labrador CMS