Dette er næringslivets krav

NHO, Abelia og Norway Health Tech har klare forventninger til stortingsmeldingen om helsenæring.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

GIR SINE INNSPILL: Kathrine Myhre i Norway Health Tech, Abelias Håkon Haugli og Grete Karin Berg i NHO fikk blant annet se innovasjonssenteret MaRS under Toronto-besøket. Foto: Målfrid Bordvik

TORONTO (Dagens Medisin): En rekke representanter fra næringslivet var med da regjeringen nylig var på studietur til Canada, som en del av arbeidet med stortingsmeldingen om helsenæringen.

– Stortingsmeldingen bør avspeile helsenæringens ambisjoner, blant annet at vi skal være ledende i innovasjon på helseområdet. Vi trenger ny teknologi for å løse viktige samfunnsutfordringer, og det må skapes forståelse og aksept for helsenæringen er et nytt næringsben for Norge med stort potensial, sier Grete Karin Berg, som leder helsesatsingen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Hun viser til at Norge har en rekke fortrinn for utvikling av helse som næringsgren; blant annet gode helsedata, biobanker og befolkningsundersøkelser.

Pilotsyke
Samtidig som dette er blant våre fremste vekstnæringer, møter helsegründere en rekke hindre i dag. Næringslivslederne ser flere eksempler på at vellykket forskning og gode pilotprosjekter ikke blir innlemmet i den daglige driften i helsetjenesten.

– Vi er i ferd med å utvikle en «pilotsyke. Vi har ikke et marked som fungerer for innovative løsninger. En forutsetning for å lykkes internasjonalt er at man har et fungerende hjemmemarked, sier Kathrine Myhre, administrerende direktør i klyngen Norway Health Tech, som hjelper oppstartsselskaper.

Ingen tenker tanken på at staten skal etablere en egen pillefabrikk og forsyne sykehusene, men på teknologi tenker man dessverre sånn Håkon Haugli, Abelia

Hun forteller at flere norske bedrifter har fått gjennomslag i utlandet, men ikke kommer til i hjemmemarkedet. Nylig signerte blant annet sykehusseng-produsenten Ably Medical en avtale med canadiske sykehus der utprøving skal lede frem til innkjøp.

– Hele økosystemet fra konsept til marked fungerer bedre i Canada enn i Norge. I Norge mangler man den siste brikken hvor man legger opp til salg og innkjøp, sier Ablys Ane Solesvik Oppedal om hvorfor de dro til Canada.

Etterlyser rolleavklaring
Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, mener offentlige anskaffelser må brukes mer strategisk for å stimulere til innovasjon.

– Når fysiske legebesøk og sykehusinnleggelser på «gamlemåten» belønnes, så fremmer ikke det innovasjon. Vi må vri finansieringssystemet og premiere forebygging og mer selvbetjening hos brukerne, sier Haugli.

Samtidig må rollene mellom offentlig og privat sektor avklares bedre, sier han.

– Ingen tenker tanken på at staten skal etablere en egen pillefabrikk og forsyne sykehusene, men på teknologi tenker man dessverre sånn. Det blir lite ryddig når staten forstyrrer velfungerende markeder ved å være både lovgiver, regulator, innkjøper og konkurrerende aktør i markedet, påpeker Haugli.

Kapitalmangel utpekes som den største hindringen for innovasjon, og næringsaktørene mener ordninger for etableringsstøtte må styrkes. De etterlyser også grep for å realisere «gullet» som ligger i norske helsedata.

– Vi har verdens beste helseregistre, men så lenge de dataene ikke gjøres mer tilgjengelig, er de bare en uutnyttet ressurs. Det må legges bedre til rette for at man kan innovere på dataene, sier Myhre.

Powered by Labrador CMS