STEVNEMØTE MED INDUSTRIEN: Sykehusinnkjøp-direktør Kjetil Istad i samtale med leverandører under Dialogkonferansen på Gardermoen. Foto: Målfrid Bordvik

Innkjøpssjefen inviterte industrien på speed-dating

For første gang inviterte den statlige innkjøperen leverandørene til «dialogkonferanse». På menyen sto blant annet speed-dating.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

GARDERMOEN (Dagens Medisin): I en konferansesal nær Gardermoen har innkjøpere og leverandører av sykehusutstyr og medisiner «funnet hverandre» over 70 bord. Hvert bord har 20 minutter til hverandre før leverandørene beveger seg videre rundt i lokalet.

Det er direktøren av Sykehusinnkjøp som har invitert til denne storskala speed-datingen under «dialogkonferansen», som er den første i sitt slag.

– Det er første gangen vi gjør dette, men jeg opplever at dette er noe markedet har spurt om i mange år. Tilbakemeldingene hittil er at dette er nyttig. Det er spennende for industrien å møte de som gjennomfører anbudene til daglig og ha dialog med dem. Slik kan de spørre om ting de lurer på og vi får innspill til gjennomføringen av anbudsprosesser, sier Kjetil Istad, direktør for Sykehusinnkjøp HF.

Ønsker matnyttig dialog
Også sjefen selv deltok i speed-datingen, som er en del av programmet under den to dagers lange konferansen med over 400 deltakere.

– Hva er målet med denne konferansen?

– I mange år er det snakket om viktigheten av dialog mellom industri og innkjøperne på sykehus, men det har stort sett vært høytflyvende ord og gode intensjoner. Etter første driftsår i Sykehusinnkjøp har vi laget en konkret innkjøpsplan, og ønsker nå å komme i mer konstruktiv og matnyttig dialog med industrien. Derfor kjører vi denne konferansen med håp om bedre anskaffelser og avtaler for sykehusene, sier Istad.  

Deltakere fra utlandet
Idéen om speed-dating for helsenæringen er hentet fra Frankrike, forteller Lars- Johan Frøyland, direktør for forretningsutvikling i Sykehusinnkjøp.

– Dette er et helt nytt konsept i Norge, som i fjor ble testet ut i Paris av den europeiske innkjøpsorganisasjonen EPPA for første gang. Responsen var så god at dette var noe vi også ønsket å teste ut her hjemme, forteller han.

Thomas Berqvist og Maria Ôsth fra Cook Medical, et selskap som selger medisinsk-teknisk utstyr kom ens ærend fra Sverige og Irland for å delta på konferansen. Under speed-datingen sikret de seg en prat med Jannicke Daae Tønsom, Sykehusinnkjøps divisjonsdirektør i vest.

– Dette gir oss bedre innsikt i hvordan innkjøperne tenker regionalt og lokalt, sier representantene fra Cook Medical.

Får luftet innspill
På et annet bord har Thor Even Skotgård og Eric Björnestål fra Bayer dagens første date med innkjøperen. De har mange spørsmål til representanten fra Sykehusinnkjøp om et konkret anbud.

– På denne måten kan vi snakke litt bredere og komme med innspill og lufte ting som de kan ta med seg videre, sier Skotgård, som jobber med markedstilgang i Bayer.

BORD FEM: Rådgiver i Sykehusinnkjøp, Eirin Berge Steinshamn svarer på spørsmål fra Thor Even Skotgård og Erick Björnestål i Bayer. Foto: Målfrid Bordvik

Kjetil Istad er glad for at bredden på deltakerlisten er stor; alt fra store og veletablerte firmaer til nystartede selskap som Ably, produsent av en ny type sykehusseng.

LMI: Tillit har manglet
Onsdag var det helseminister Bent Høie som åpnet konferansen, og deltakerne fikk også høre innlegg fra Legemiddelindustriens Karita Bekkemellem og flere andre. Bekkemellem mener møteplasser som dette er viktig.

– Vi trenger dialog for å bygge opp en tillit som vi kanskje har manglet for å få til de partnerskapene vi trenger, sa Bekkemellem i sitt innlegg.

– I Norge har et feilslått syn på legemidler vært rådende i flere tiår, nærmeste bestandig. Nå har vi fått en ny legemiddelpolitikk, og det er en helt nødvendig omdreining, sier Bekkemellem.

Mener innovasjon ofres
Hun kom også med flere spark til den statlige innkjøperen, og foreslo en rekke endringer i anbudsprosessen for legemidler.

– I dag ofres innovasjon for pris, mener Bekkemellem.

ØNSKER ENDRING: Administrende direktør Karita Bekkemellem og kollegene i Legemiddelindustrien lyttet til innleggene under Dialogkonferansen. Foto: Målfrid Bordvik

Istad er enig i at det er behov for mer dialog mellom partene, og sier han vil lytte til flere av innspillene fra legemiddelindustrien.

– Jeg vil ikke si at det har vært et tillitsbrudd, men vi har behov for å møtes for å forstå hverandre bedre. LMI er kritisk til at alt må gjennom anbudsprosesser, og det er et konstruktivt innspill der vi må se på hva som er mest hensiktsmessig, sier han.

Innrømmet lite kjøp-fokus
Under sitt innlegg innrømmet Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord, at ledelsen hittil har vært for lite opptatt av innkjøp, til tross for at dette er noe Helse Nord alene bruker fem milliarder kroner på årlig.

– Innkjøpene drukner ofte i hverdagen og har fått for lite oppmerksomhet av helseforetakene. Hovedproblemet med innkjøp er at vi tar det for gitt, og i direktørmøtene har vi nesten ikke snakket om innkjøp. Denne mangelen på fokus er et kjempeproblem for oss, sa Vorland, som lover bedring.

– Hvordan merker Sykehusinnkjøp dette manglende fokuset?

– Vi opplever at det har vært et voldsomt økende fokus på innkjøp. Det var nyttig for helseforetakene å etablere Sykehusinnkjøp, som gjør at området blir mer synlig og tydelig. Det kommer tydeligere på agendaen når man ser hvor stort og inngripende det er, sier Istad.

Håper på kinderegg-effekt
I sitt innlegg understreket helseminister Bent Høie at regjeringen skal gjøre det de kan for å legge til rette for innovative anskaffelser. I oppdragsdokumentene har han også varslet de regionale helseforetakene om at de fremover skal måles på innovasjon.

– Min ambisjon er at helsenæringen skal bli et kinderegg for Norge med bedre tilbud til pasientene, mer effektive helsetjenester og fremvekst av en produktiv og kunnskapsrik næring med solide arbeidsplasser i Norge, sier Høie.

Powered by Labrador CMS