STORE FØLGER: Det blir dramatisk hvis ikke regjeringen satser på fastlegeordningen i statsbudsjettet for 2023, mener Legeforeningen. Men legeleder Anne-Karin Rime vil ikke ut med hva Legeforeningen gjør dersom statsbudsjettet for 2023 skulle bli en skuffelse for fastlegene.

Foto: Vidar Sandnes

Legeforeningen frykter løftebrudd – ber om milliardbeløp

Legeforeningen varsler «dramatiske konsekvenser» hvis regjeringen ikke leverer en solid redningspakke for fastlegeordningen i statsbudsjettet for 2023.

Publisert

Det siste året har det ikke manglet på bekymringsmeldinger om fastlegeordningen: HelsedirektørenHelsetilsynet og toppledere i sykehusene er blant dem har vært ute og advart om følgene ved en fastlegeordning i krise.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol gitt høyt på banen etter valget og varslet at fastlegeordningen skulle reddes. Nå er det på høy tid å levere, mener Legeforeningen.

Utålmodig fastlegekorps

I en kronikk hos NRK mandag beskriver president Anne-Karin Rime og visepresident og fastlege Nils Kristian Klev statsbudsjettet for 2023 som «regjeringens siste sjanse».

Statsbudsjettet legges frem 6. oktober. 

Legetoppene skriver at regjeringen gikk til valg på å redde ordningen og at et utålmodig fastlegekorps har vært «nødt til å smøre seg med enda mer tålmodighet – i påvente av en reell satsing som faktisk merkes ute i tjenesten».

Nylig nedsatte regjeringen et ekspertutvalg som skal komme med forslag om endringer i ordningen. Nyheten har høstet kritikk og flere har spurt seg hva slags informasjon det er regjeringen mangler. 

Utvalget kan ikke erstatte en satsing i 2023-budsjettet, mener Legeforeningen. 

«Vi trenger ikke flere utredninger, ei mer dokumentasjon og bevis: Vi vet ettertrykkelig at fastlegeordningen er underfinansiert. Vi vet også at det vil koste å redde den, både økonomisk og politisk. Det er naivt og utopisk å tro noe annet».

Rime og Klev avslutter kronikken med en konstatering om at et eventuelt løftebrudd fra regjeringen vil «få dramatiske konsekvenser over hele landet – og for hele helsetjenesten.»

– Det kommer til å koste

På spørsmål om hvor grensen går for å definere noe som et løftebrudd fra regjeringens side, svarer Rime følgende til Dagens Medisin:

– Jeg har ikke noe konkret tall på det – vi må se på totalbudsjettet. Men basisfinansieringen må opp. Det gikk Kjerkol til valg på.

– Blir dere fornøyde bare det blir mer enn null?

– Nei. Det vi snakker om er å sikre retten til at pasienten har en fastlege. Vi må ha en finansiering som gjør at vi får flere leger inn. Det kommer til å koste. Vi snakker om milliardbeløp.

– Vil ikke gjøre noe dramatisk

Det er ikke første gang Legeforeningen ber om betydelige summer til fastlegeordningen. Da tidligere helse- og omsorgsminister Bent Høie la frem sin handlingsplan i 2020 med løfter om 1,6 milliarder kroner til ordningen, mente legene at det ikke var nok. I fjor ba foreningen om 4,8 milliarder kroner.

– Hvilke «dramatiske konsekvenser» er det dere viser til at vil komme, hvis løftene ikke oppfylles?

– Hele helsetjenesten er basert på at fastlegen setter første diagnose og følger pasienten over tid. Om ikke pasientene har en fastlege, vil sykehusene eller noen andre måtte ta over kontrollen. Det blir krevende for hele helsetjenesten og aller mest for pasientene, sier Rime til Dagens Medisin.

Legeforeningen vil ikke selv ta noen «dramatiske» grep, ifølge legepresidenten.

– Vi har verken midler eller makt til å gjøre noe dramatisk, men vi vil selvsagt fortsette å kjempe for at fastlegene får bedre arbeidsforhold, slår Rime fast.

Aftenposten har tidligere omtalt at Allmennlegeforeningen i vår vedtok at styret deres skal planlegge for en situasjon fastlegeordningen i dagens form blir oppløst. Styret ble også bedt om å vurdere når Legeforeningen eventuelt ikke kan anbefale sine medlemmer å delta i ordningen.

Rime sier at det ikke er aktuelt for Legeforeningen å be legene om å si opp hjemlene sine hvis statsbudsjettet ikke innfrir.

– Nei, det er ikke noe vi vurderer, og det er heller ikke slik det fungerer i arbeidslivet.

Når det gjelder vedtakene til Allmennlegeforeningen, viser hun til Nils Kristian Klev. Klev er både visepresident i Legeforeningen og leder for Allmennlegeforeningen.

Holder kortene tett til brystet

Hva Legeforeningen gjør dersom regjeringen ikke lever opp til forventningene, vil hun ikke ut med:

– Den interne strategien holder vi for oss selv, men vi er opptatt av regjeringen leverer på det vi har sagt er viktigst for helsetjenesten nå: å redde fastlegeordningen.

Dagens Medisin har forsøkt å komme i kontakt med Nils Kristian Klev onsdag uten å lykkes. 

Powered by Labrador CMS