UENDRET: Legepresident Anne-Karin Rime, som selv er anestesilege, mener at det er en ganske lik situasjon i dag som i 2019 når det gjelder intensivkapasiteten.

Foto: Vidar Sandnes

Ikke flere intensivplasser nå enn før pandemien

Koronapandemien påførte økt press på det norske helsevesenet. Antallet intensivplasser forblir 278, det samme som i mars 2020.

Publisert

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier det ikke er flere intensivplasser på sykehusene rundt om i landet enn det var før da landet ble nedstengt i mars 2020, skriver P4-nyhetene.

– Skulle en tilsvarende hendelse ramme oss, er vi i en ganske lik situasjon som i 2019, selv om vi har mye lærdom. Vi har også helsepersonell som har stått på ganske hardt i drøye to år, sier president i Legeforeningen, Anne-Karin Rime.

Helse- og omsorgsministeren ba om utredninger fra de ulike helseforetakene i begynnelsen av 2022, for å få et blikk over hva som trengs for å utvide tilbudet. Etter svineinfluensaen i 2009 var tallet på intensivplasser 290. Plassene har blitt færre og færre med årene, og etter koronapandemien står man igjen med 278 plasser.

Ifølge helseminister Ingvild Kjerkol er arbeidet med å utvide antallet intensivplasser ved norske sykehus i full gang.

Les mer: I vår ble det lagt frem en rapport fra en interregional arbeidsgruppe som har som oppgave å utrede fremtidens intensivkapasitet.

– Det tar lang tid å utdanne fagfolk til å betjene intensivavdelingen. Dette må regjeringen ta på alvor nå fremover. Vi har for få intensivplasser i hverdagen også, til å håndtere en normal situasjon, så det er klart at dette er viktig at det følges opp som det er lovet, påpeker Rime i Legeforeningen.

Per nå er det ingen fastsatte tall på hvor mange intensivplasser Norge trenger, men det er satt av 199 millioner kroner til videreutdanning av spesialsykepleiere i statsbudsjettet for 2023.

– Vi har ikke noe måltall, men vi har lagt til rette nå for at flere kan utdannes slik at vi kan øke intensivkapasiteten på sikt, sier Kjerkol.

Powered by Labrador CMS