MOT NORMALT: Aktiviteten i juni er på linje med nivået for samme måned i 2019, rapporterer Helsedirektoratet.  Foto: Colorbox

MOT NORMALT: Aktiviteten i juni er på linje med nivået for samme måned i 2019, rapporterer Helsedirektoratet. 

Foto: Colorbox

Aktiviteten i sykehusene mot normalen, men flere fristbrudd og lange ventetider

Foreløpige tall fra sykehusene viser at aktivitetsnivået i helsetjenesten i juni i år var på linje med nivået i juni i fjor. Ventetidene var imidlertid lengre og fristbruddene mange flere. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Det kommer frem i rapporten Aktivitetstall i juni og juli - foreløpige tall, fra Helsedirektoratet.

– Dette finner vi innen det meste av spesialisthelsetjenesten, og vi kan si at aktiviteten har normalisert seg etter den delvise nedstegningen vi så i mars og april, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding. 

– Resultatet er gjeldende for både somatisk sykehusvirksomhet, psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling, og det er kun mindre lokale forskjeller i landet, legger han til.

Lengre ventetider
Den gjennomsnittlige ventetiden innen somatikk var klart lengre i perioden april til juli 2020 enn i samme periode året før.

Dette gjaldt spesielt i mai og juni hvor gjennomsnittet i 2020 var henholdsvis 72 og 69 dager, mot 61 og 59 dager i 2019.

I juli var ventetiden litt lavere begge år, og forskjellen var mindre.

Økt ventetid på grunn av etterslep i aktivitet så langt har hatt større betydning i somatikken enn i det psykiske helsevernet og rus og avhengighetsbehandling (TSB), heter det i rapporten.

Mange flere fristbrudd
Antallet fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste økte også mye i april og mai 2020. Det var også litt vekst i juni, men antallet halverte seg i juli.

Det var 5,5 ganger flere fristbrudd for avviklede fra venteliste i juni 2020 enn i 2019 og 3,3 ganger flere i juli.

Det er flest fristbrudd for pasienter som venter på utredning eller behandling for øre-nese-hals sykdommer, ortopedisk kirurgi eller øyesykdommer. Det er færrest fristbrudd innen nevrologi, hud og veneriske sykdommer og revmatologi.

Færre nyhenviste
Helsedirektoratet har også sett på utviklingen i nye henvisninger til spesialisthelsetjenesten fra januar til juli.

Etter en reduksjon i nyhenvisninger i april og mai er antallet oppe på omtrent samme antall som i 2019 både i somatisk sektor, psykisk helsevern og TSB i juni og juli, ifølge rapporten.

Det har til sammen vært 96.667 færre nyhenvisninger i perioden mars-juli 2020 sammenlignet med i fjor. 89.573 av disse var innen somatisk sektor.

Færre i pakkeforløp
Målet om at 70 prosent av pasientene i et pakkeforløp skal gjennomføre det i løpet av normert tid ble nådd i juni og juli i 2020, i motsetning til samme periode i 2019, men det var færre pasienter i pakkeforløpene i år sammenlignet med i fjor.

Flere til fastlege i mars, færre i april 
Både antall pasienter og antall konsultasjoner hos fastlegen var høyere i mars 2020 enn i mars året før.

I april og mai var det derimot færre pasienter og konsultasjoner hos fastlegen sammenlignet med tilsvarende måneder året før.

I juni var omfanget av pasienter og konsultasjoner noe høyere enn i 2019, med en vekst på fem prosent av unike pasienter og 11 prosent økning i konsultasjoner, ifølge rapporten.

Powered by Labrador CMS