POSITIVE ELEMENTER: Helsedirektør Bjørn Guldvog er tilfreds med at både sykehusene og fastlegeordningen styrkes, tross et stramt budsjettforslag. 

Foto: DM-arkiv: Julie Kalveland

Foreslår å kutte 30 mill til Helsedirektoratet

– Dette er et stramt budsjett for helsetjenesten og for Helsedirektoratet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog, som håper å unngå aktiv nedbemanning. 

Helsedepartementet foreslår et kutt på 30 millioner kroner i Helsedirektoratets driftsbevilgning, som også omfatter Helfo.

Gjennomføringen av myndighetspålagte oppgaver vil bli skjermet fra kuttet.

– Dette er et stramt budsjett for helsetjenesten og for Helsedirektoratet.
Helsetjenesten vært gjennom en pandemi. Belastningen på helsetjenesten i kommunene og sykehusene, og deres medarbeidere, har vært enorm. Det er fremdeles betydelige oppgaver som ikke er løst, både innenfor den løpende pasientbehandlingen og i helseberedskapen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en kommentar til Dagens Medisin. 

Færre stillinger

Han sier videre at Helsedirektoratet var forberedt på et stramt budsjett: 

– Vi har jobbet systematisk med å digitalisere og effektivisere arbeidet vårt i flere år. Vi er bekymret for at handlingsrommet vi har opparbeidet oss forsvinner med dette budsjettet. Nå må vi lete etter andre mekanismer for å gjennomføre nødvendige endringer.

Guldvog viser videre til at Helsedirektoratet allerede har igangsatt en prosess for å redusere sine driftsutgifter.

– I og med at store deler av vårt driftsbudsjett er lønnsutgifter, vil det bli færre stillinger, men vi har som mål ikke å måtte gå til aktiv nedbemanning.

Positiv til økte rammer til sykehus og fastlegeløft

Helsedirektøren ser imidlertid også positive elementer i budsjetter. 

– Det er riktig å øke rammene til spesialisthelsetjenesten. Vi må huske at belastningen på helsetjenesten i kommunene har vært like stor, og det er viktig at vi har minst like stor oppmerksomhet på kommunenes utfordringer.

– Det er bra at basisbevilgningen til fastlegeordningen er styrket. Det er viktig at satsingen følges opp med flere virkemidler, for å løse de grunnleggende utfordringene i fastlegeordningen. 

Powered by Labrador CMS