PAKKEFORLØP FOR PSYKISK HELSE: – Det handler om hva som skaper den gode opplevelsen for pasientene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Vidar Sandnes

Lanserer tre pakkeforløp for psykisk helse

Onsdag lanseres de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

De tre første pakkeforløpene som nå er klare er generelle og ikke tilstandsspesifikke.

  • Utredning og behandling barn og unge,
  • Utredning og behandling voksne
  • Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)

Pakkeforløpene handler om å bruke den beste kunnskapen vi har, sier
helsedirektør Bjørn Guldvog til Dagens Medisin.

– Det handler om hva som skaper den gode opplevelsen for pasientene. Det handler om organisering, brukermedvirkning og å bygge opp under pasientens mestring. Det dreier seg også om å få bort den uønskede variasjonen; det som skyldes at helsetjenesten håndterer pasientene ulikt. Pasientens behov og ønsker skal styre prosessen, sier han.

– Det er mangel på fagfolk, er man rustet for pakkeforløpene?

– Det er bygget opp mye lokal kapasitet med psykologer i kommunene, rask psykisk helsehjelp, i tillegg til tjenestetilbud fra andre sektorer som bolig, arbeid, og så videre.
– Hensikten med pakkeforløpene er nettopp å sikre et mer likeverdig tilbud med nødvendig spesialistinvolvering og det skal være brukerorientert. Men man må bruke lokal kunnskap om tjenester i tillegg til pasientens behov og ønsker når en skal utforme en behandlingsplan.

Han understreker at det må utarbeides gode henvisninger til spesialisthelsetjenesten - og at spesialisthelsetjenesten må gi kommunene gode vurderinger tilbake.

Som Dagens Medisin tidligere har skrevet, avvises en av tre henvisninger til psykisk helsevern.
Det har vært en forventing om at pakkeforløpene skulle legge til rette for at ingen henvisninger blir avvist og at alle pasienter skal kalles inn til iallefall en samtale, men dette blir ikke en del av pakkeforløpene, ifølge Guldvog:

 – Henvisninger til spesialisthelsetjenesten kan komme fra ulike steder i kommunen. Nå blir det slik at pakkeforløpet starter når henvisningen mottas i spesialisthelsetjenesten. Så gjøres det en vurdering om hvorvidt pasienten har rett til helsehjelp. Da er det spesialisthelsetjenestens ansvar å gjøre den vurderingen. Pakkeforløpene er et rammeverk, men alle pasienter har ulike behov og forløpene skal tilpasses den enkelte pasient.

Videre kan et pakkeforløp avsluttes dersom man ser at pasienten kan få hjelp i kommunen, sier han:
– For eksempel kan det være at pasienten har økonomiske problemer eller lignende, eller at det er et velutviklet tilbud i kommunen. Men hvis man velger å avvikle pakkeforløpet så er det spesialisthelsetjenestens ansvar å gi anbefalinger til henvisende instans. Meningen med avvikling er ikke at man skal ta ensidige beslutninger. Spesialisthelsetjenesten skal følge opp og sørge for at pasientene får hjelp. Er de i tvil om pasienten har rett til helsehjelp, bør  de vurdere å møte pasienten før en eventuell avvikling av pakkeforløpet.
Guldvog peker på at man er i ferd med å bygge opp kompetansen på psykisk helse i kommunene.

– Så vi må passe på at det ikke skjer en «bypass» av den kompetansen; det er kommunen som har ansvar for utfordringer som best kan håndteres der.

Ytterligere tre tilstandsspesifikke forløp for psykose, tvangslidelser og spiseforstyrrelser publiseres innen 15. desember.

Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler kommer noe senere.

Til opplysning: Journalist i Dagens Medisin, Anne Hafstad, jobbet i 2016 i Helsedirektoratet og var da involvert i arbeidet med tidlig oppstartsfase av pakkeforløp for psykisk helse- og rus.  

Powered by Labrador CMS