MÅ VÆRE FORSVARLIG: Arbeidsgivere må sørge for at helsetjenester gis på forsvarlig vis, påpeker Helsedirektoratet i et fersk brevet, undertegnet av direktør Johan Torgersen i Helsedirektoratet. Arkivfoto: Vidar Sandnes Foto:

MÅ VÆRE FORSVARLIG: Arbeidsgivere må sørge for at helsetjenester gis på forsvarlig vis, påpeker Helsedirektoratet i et fersk brevet, undertegnet av direktør Johan Torgersen i Helsedirektoratet. Arkivfoto: Vidar Sandnes

Foto:

Hdir: – Uvaksinerte utgjør en større fare for pasienter

Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for at helsetjenester gis på forsvarlig vis, herunder å beskytte pasienter og ansatte mot smittefare, skriver Helsedirektoratet.

Publisert

«Vaksinering er frivillig, men det betyr likevel ikke at det er akseptabelt å utsette pasienter og andre for smitterisiko på jobben.»

Det skriver Helsedirektoratet i et brev om arbeidsgivers ansvar og mulighetsrom overfor ansatte som ikke lar seg vaksinere

«Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for at helsetjenester gis på forsvarlig vis, herunder å beskytte pasienter og ansatte mot smittefare. Helsedirektoratet legger til grunn at uvaksinerte ansatte i helse- og omsorgstjenesten utgjør en større fare for pasienter enn de som er vaksinert», heter det videre. 

Brevet ble sendt fra Helsedirektoratet til landets kommuner, statsforvaltere og de regionale helseforetakene i dag, 21. oktober.

Stor andel uvaksinerte i nord
Bakgrunnen for brevet er flere henvendelser om arbeidsgivers mulighet til å tilrettelegge arbeidssituasjonen på bakgrunn av ansattes vaksinasjonsstatus. Problemet ser ut til å være størst i Nord-Norge: NRK har rapportert at 14 prosent av de ansatte i kommunehelsetjenesten i Nord-Norge fortsatt ikke er fullvaksinert.

Videre har det forekommet dødsfall blant pasienter som ble smittet av uvaksinert helsepersonell på jobb. Det har også vært rapportert om uvaksinert helsepersonell som motsetter seg å bruke beskyttelsesutstyr.

Arbeidsgivere i Norge kan som hovedregel ikke spørre om vaksinestatus eller gjennomgått sykdom. Helsedirektoratet skriver at i helse- og omsorgstjenesten må arbeidsgiver gjøre en grundig nødvendighetsvurdering før man går videre med kartlegging av vaksinestatus og eventuelle tiltak overfor arbeidstakere som ikke lar seg vaksinere.

Kan pålegge bruk av ekstra smittevernutstyr
Direktoratet skriver at der det er nødvendig for å kunne tilby forsvarlig helsetjenester, er det grunnlag for å omplassere arbeidstakere som ikke lar seg vaksinere. Det kan også være anledning til å pålegge uvaksinerte arbeidstakere forsterkede tiltak som for eksempel ekstra smittevernutstyr ved nærkontakt med sårbare pasienter, dersom det anses som nødvendig.

Videre skriver direktoratet at ansatte som ikke oppgir vaksinestatus må ansees som uvaksinerte. Direktoratet påpeker at den enkelte ansatte har et individuelt ansvar til å yte forsvarlig helsehjelp, som innebærer å beskytte pasienter mot smittefare.

De samme kravene til forsvarlighet gjelder ved innleie av personell, skriver direktoratet. Spørsmålet om vaksinestatus stilles fra innleier til utleier og ikke til den enkelte arbeidstaker. Direktoratet skriver at innleier bør kontraktsfeste adgang til å innhente vaksinasjonsstatus.

Pålegg om forsterkede tiltak
Under mellomtittelen «Når kan det være aktuelt for arbeidsgiver å pålegge uvaksinerte ansatte forsterkede tiltak?» skriver direktoratet at det er vanskelig å utforme nasjonale føringer fordi forsvarlighet varierer utfra lokale forhold, men at viktige momenter er:

  • Forsterkede tiltak overfor uvaksinerte ansatte kan være mest aktuelt i tjenester som berører sårbare pasientgrupper – i praksis vil det ofte være pasienter som primært omgir seg med helsepersonell og/eller vaksinert familie.
  • smittepress lokalt
  • grad av vaksinasjonsdekning blant øvrige ansatte
  • smitterisiko fra helsepersonell sett opp mot pasientenes kontaktflater, herunder familie, beboere, ledsagere, besøkende og samfunnet forøvrig

Direktoratet skriver også at det i mange tilfeller kan være grunnlag for generelle forsterkede tiltak for alle ansatte, heller enn å skille mellom vaksinerte og uvaksinerte.

«Mange utbrudd i helsetjenesten er nå i like stor grad knyttet til vaksinerte kilder som uvaksinerte, og mange pasientgrupper har stor kontaktflate også ut over helsepersonell. I slike situasjoner vil det ofte ikke kunne forventes stor risikoreduserende effekt av tiltak rettet kun mot enkelte uvaksinerte helsepersonell.»

Helsedirektoratet har også satt opp en fem punkts foreslått fremgangsmåte for arbeidsgivere, som blant annet involverer drøfting med tillitsvalgte, før en eventuell beslutning om innhenting av vaksinasjonsstatus.

Hele brevet kan leses her. 

Powered by Labrador CMS