ENDRET-PRAKSIS: – Det er viktig å merke seg at alle søkere må gjennom en saksbehandling med individuell vurdering av søknadene, og at vi ikke kan forhåndsvurdere om noen kan slippe å gjennomføre en praksisperiode eller en statseksamen i utdanningslandet, før den individuelle søknaden er vurdert, skriver Cathrine Marie Sedeniussen, fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Illustrasjonsbilde: Getty Images Foto:

ENDRET-PRAKSIS: – Det er viktig å merke seg at alle søkere må gjennom en saksbehandling med individuell vurdering av søknadene, og at vi ikke kan forhåndsvurdere om noen kan slippe å gjennomføre en praksisperiode eller en statseksamen i utdanningslandet, før den individuelle søknaden er vurdert, skriver Cathrine Marie Sedeniussen, fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

– Betyr ikke nødvendigvis så mye

Som en følge av EFTA-domstolens rådgivende uttalelse om EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv kan personer med helsefaglig utdannelse fra et EØS-land nå søke om autorisasjon selv om de ikke har full rett til å utøve yrket i utdanningslandet, og selv om de ikke har rett til yrkesgodkjenning etter EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Nå kan søkere som ikke har fulle yrkesrettigheter i utdanningslandet få autorisasjon. Søkere fra EØS som ikke har rett til autorisasjon etter EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv vil nå vurderes etter helsepersonelloven § 48 a første ledd bokstav c om jevngod utdanning, eller bokstav d om nødvendig kyndighet. Både helsefaglige studier, tilleggsutdanning og yrkeserfaring er med i vurderingen, og vurderes opp mot det som kreves av det aktuelle yrket. Det skriver Helsedirektoratet på sin side.

Jevngod utdanning eller nødvendig kyndighet

Dagens Medisin har spurt Helsedirektoratet om hva dette betyr for medisinstudenter i utlandet.

– I første omgang betyr det ikke nødvendigvis så mye for disse studentene. Det nye er at søkere med utdanning fra EØS, som for eksempel medisinutdannede fra Danmark, skal bli vurdert etter reglene i helsepersonelloven, skriver Cathrine Marie Sedeniussen, fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet i en e-post.

– Tidligere ble disse søkerne avvist hvis de ikke oppfylte kravene etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Nå kan de bli vurdert etter norske regler, om de har en jevngod utdanning eller nødvendig kyndighet til å gis norsk autorisasjon.

For autorisasjon må søker ha helsefaglig utdanning, fullført studiet og kunne dokumentere dette med diplom, eksamenspapirer eller kvalifikasjonsbevis for oppnådd grad. Autorisasjon på dette grunnlaget vil kun være gyldig i Norge, for godkjenning i andre EØS-land må det søkes i hvert enkelt land etter artikkel 28 og 31 i EØS-avtalen.

– Det er viktig å merke seg at alle søkere må gjennom en saksbehandling med individuell vurdering av søknadene, og at vi ikke kan forhåndsvurdere om noen kan slippe å gjennomføre en praksisperiode eller en statseksamen i utdanningslandet, før den individuelle søknaden er vurdert.

– Gjennomfør KBU som før

– Det nye er at de kan søke om autorisasjon i Norge og bli vurdert etter det norske regelverket, men før søknaden er vurdert kan vi ikke si om medisinstudenter fra Danmark kvalifiserer til norsk autorisasjon. Hvis de ikke får norsk autorisasjon må de gjennomføredansk turnus (KBU) som før, men hvis man kvalifiserer til norsk autorisasjon som lege, kan man søke seg videre til utdanningen for å bli legespesialist, som begynner med LIS1.

Sedeniussen skriver at studenter som studerer medisin i Danmark bør fortsette, og gjennomføre KBU som før.

– Vi har ikke behandlet søknader etter praksisendringen og vet ikke hva utfallet vil bli.

– For studenter som nå er i sluttfasen av KBU og som har søkt og kanskje fått LIS1-stilling i Norge, kan de nå i juli søke om å få norsk autorisasjon før KBU er fullført?

– Vi anbefaler alle som er i KBU om å fortsette med det. De kan nå søke om norsk autorisasjon og få den vurdert etter helsepersonelloven, om utdanningen de har er jevngod med den norske eller om de har nødvendig kyndighet til å få norsk autorisasjon, skriver Sedeniussen.

KBU er en del av grunnutdanningen i Danmark, kan per i dag ikke bli tellende som en del av en norsk spesialistutdanning- som LIS1, skriver Sedeniussen.

FORNØYD: – Vi er kjempefornøyde men det er viktig å huske at to saker. Godkjenning av medisin utdannelsen og godkjenning av den danske turnusen, sier Sebastian Hytten, president i ANSA. Foto: Privat
FORNØYD: – Vi er kjempefornøyde men det er viktig å huske at to saker. Godkjenning av medisin utdannelsen og godkjenning av den danske turnusen, sier Sebastian Hytten, president i ANSA. Foto: Privat

Vil jobbe for å få turnus godkjent

– Vi er kjempefornøyde men det er viktig å huske at to saker. Godkjenning av medisin utdannelsen og godkjenning av den danske turnusen. Nå er det viktig at vi også for godkjent den danske turnusen, sier Sebastian Hytten, ny president i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA).

Hytten forteller at det å jobbe for godkjenning av den danske turnusen er valgt inn i det politiske programmet til ANSA under helgens generalforsamling i ANSA

– Studentene som studerer i Danmark løftet problemstillingen, og den ble valgt inn i det politiske programmet. Som vil si at vi skal jobbe for at turnusen i Danmark skal bli godkjent i Norge. ANSA har snakket med partiene på Stortinget og vet at det er bred støtte for dette forslaget frem mot høsten.  

– Det er viktig å påpeke at endringen gjelder for alle helsefaglige utdanninger fra et EØS-land, sier Hytten avslutningsvis.

Powered by Labrador CMS