I UTAKT: – Kantars undersøkelse viser at regjeringen er helt på kollisjonskurs med det folk er opptatt av, mener Høyres Tone Wilhelmsen Trøen, her i debatt med Even Røed (Ap), Marian Hussein (SV) og Bård Hoksrud (FrP). Aslak Bonde ledet debatten under lanseringen Helsepolitisk barometer.

Helsebarometeret: Sju av ti vil kjøpe seg ut av helsekøen

Åtte av ti nordmenn ønsker bedre samarbeid mellom offentlig og privat helsetjeneste. – Regjeringen er på kollisjonskurs med folk flest, mener Høyre.

Publisert Sist oppdatert

Kantar la torsdag fram Helsepolitisk barometer, en undersøkelse som har blitt gjennomført årlig siden 2016.

73 prosent svarer at det ikke spiller noen rolle om det er private, ideelle eller offentlige helseaktører som leverer tjenestene, så lenge man får hjelp og behandling gjennom de offentlig finansierte helse- og omsorgstjenestene når man trenger det.

– Kantars undersøkelse viser at regjeringen er helt på kollisjonskurs med det folk er opptatt av. Siden Ap og Sp overtok regjeringskontorene, har ventetiden for pasienter økt dramatisk. Samtidig sender regjeringen et tydelig signal om at private aktører ikke skal få bidra, sier helsepolitisk talsperson Tone Wilhelmsen Trøen i Høyre.

For lang ventetid

Selv om de fleste som har vært i kontakt med helsetjenesten, har fått god hjelp, opplever mange lang ventetid på behandling.

56 prosent tviler på at det offentlige helsevesenet kan dekke samfunnets fremtidige behov uten hjelp fra private aktører. 71 prosent mener regjeringen ikke gjør nok for å møte utfordringene med flere eldre og økende sykdomsbyrde. Andelen økte fra 51 prosent i 2018.

90 prosent mener mangelen på sykepleiere går ut over pasientsikkerheten i mange kommuner. Andelen har ikke vært målt høyere i barometeret.

Varsku til regjeringen

Frp kaller undersøkelsen et varsku til regjeringens politikk.

– Det er på tide å sette syke og eldre foran regjeringens ideologiske kamp mot private helseaktører. Vi trenger alle gode krefter for å få bukt med helsekøene og sikre en trygg og verdig eldreomsorg, sier partiets helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud.

Det offentlige bør betale for å bruke ledig kapasitet på private sykehus, mener han.

– Jeg registrerer at et stort flertall av befolkningen syns det er positivt at private sykehus bistår det offentlige helsevesenet, sier Hoksrud.

– Avlaster det offentlige

73 prosent mener at de som bruker private helsetjenester, avlaster det offentlige helsevesenet og bidrar til å redusere helsekøene.

67 prosent er villige til å betale for å være sikret lettere og raskere tilgang til nødvendig helsetjeneste.

SVs nestleder og helsepolitisk talsperson Marian Hussein mener undersøkelsen er en klar marsjordre til regjeringen om at det offentlige helsevesenet må rustes opp, og at det må være nok folk på jobb.

Men privatiseringen skal bort, mener hun.

– Vi må erstatte høyresidens løsninger med et solid offentlig helsevesen. Når den offentlige helsetjenesten sliter er ikke løsningen å ruste opp den private - da må vi satse på den offentlige, sier Hussein.

Powered by Labrador CMS