Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF, ga i oktober i fjor sin innstilling til styret: Å samle spesialiserte tjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt sykehus ved Mjøsbrua, det såkalte Mjøssykehuset. Arkvifoto. 
 Foto:
Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF, ga i oktober i fjor sin innstilling til styret: Å samle spesialiserte tjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt sykehus ved Mjøsbrua, det såkalte Mjøssykehuset. Arkvifoto. Foto:

Jobber mot avgjørelse om framtidig sykehusstruktur i Innlandet

Planen er at Sykehuset Innlandet HFs idéfaserapport skal styrebehandles i Helse Sør-Øst RHF innen året er omme.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Styret i Sykehuset Innlandet HF anbefalte i 2017 at Mjøssykehuset utredes i konseptfasen, i tillegg til nullalternativet.

Mjøssykehuset er tenkt som et samlet tilbud innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i ett stort akuttsykehus i regionen.

Åtte milliarder
Anslagsvis kapasitet på Mjøssykehuset er beregnet til 600 enerom, 30-40 dagplasser, 45-50 rom for poliklinisk virksomhet, 10-15 operasjonsstuer med aktiivitet hele døgnet og 5-15 operasjonssstuer for dagbehandling.
Helse Sør-Øst har satt en foreløpig ramme på kostnaden, som anslås til rundt åtte milliarder kroner.

En arbeidsgruppe som ledes av moderforetaket Helse Sør-Øst har nå startet jobben med å bringe idéfaserapporten frem til styrebehandling, før årets slutt.

Arbeidsgruppen skal redegjøre for og innstille på hvilke alternativer som bør tas videre.
En av arbeidsgruppens oppgaver er blant annet å vurdere virksomhet og funksjoner i gjenværende sykehus som ikke vil inngå i en eventuell samlokalisering.

 – Arbeidsgruppens medlemmer har tatt fatt på et arbeid som er viktig for den fremtidige sykehusstrukturen i Innlandet. Vi har tro på at de vil gjøre de nødvendige vurderinger og avklaringer som trengs for å bringe Sykehuset Innlandets idéfaserapport til styrebehandling, uttaler administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, og administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF, Alice Beathe Andersgaard, ifølge Helse Sør-Øst.

Powered by Labrador CMS