ADVARTE: Tidligere klinikkleder ved OUS, Hans-Jørgen Smith, er en av legene som i lengre tid advarte mot radiologisystemet. Smith, som akkurat er pensjonert, er glad for at Riksrevisjonen påpeker konsekvensene det hele fikk. Samtidig understreker han at dte nå jobbes med å finne et nytt system.  Foto: Vidar Sandnes
ADVARTE: Tidligere klinikkleder ved OUS, Hans-Jørgen Smith, er en av legene som i lengre tid advarte mot radiologisystemet. Smith, som akkurat er pensjonert, er glad for at Riksrevisjonen påpeker konsekvensene det hele fikk. Samtidig understreker han at dte nå jobbes med å finne et nytt system. Foto: Vidar Sandnes

Uønskede pasienthendelser mer enn 20-doblet da Helse Sør-Øst forsøkte å innføre nytt røntgensystem

Måtte gi opp etter å ha forsøkt å innføre systemet i fem år.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Røntgensystemet som Helse Sør-Øst i over fem år forsøkte å innføre, til massive protester fra legene, ga en voldsom økning i uønskede pasienthendelser mens prosjektet pågikk.

Som Dagens Medisin skriver, har Riksrevisjonen i sin gransking av IKT-prosjektene i Helse Sør-Øst også gjort en gransking av ett av prosjektene det gikk galt med: Det såkalte radiologiprosjektet.

  • I 2012 ble det meldt inn fem uønskede hendelser på radiologiområdet i forbindelse med pilotprosjektet for radiologisystemet i Sykehuset Innlandet HF.
  • I 2017, da radiologiløsningen var i produksjon, var antallet uønskede hendelser steget til 110.


For fem år siden, i 2013, inngikk Helse Sør-Øst en avtale verdt nær en halv milliard kroner for kjøp av et regionalt radiologisystem.
Selve planleggingen pågikk i syv år.
Hele syv ganger ble innføringen av systemet utsatt på grunn av mangler, før systemet til slutt, i september 2016, ble satt i gang ved Sykehuset Innlandet, som var pilot for prosjektet.
Kort tid etterpå ble det imidlertid avdekket vesentlige feil ved løsningen.

I april i år endte det med at Helse Sør-Øst avlyste den videre innføringen av en felles IKT-løsning for radiologi i regionen.
Riksrevisjonens hovedfunn er, foruten å konstatere at målet ikke ble nådd, at Helse Sør-Østs arbeid har gitt betydelige økonomiske tap – og kan ha ført til alvorlig svikt i pasientsikkerheten.

Og videre:

– Manglende vurderinger av regionens behov i forkant av, og underveis i forhandlingsprosessen, bidro til en radiologiløsning som egnet seg dårlig som felles regional løsning.

– Manglende beslutningsevne og risikostyring førte til at Helse Sør-Øst RHF verken klarte å heve kjøpet eller tilpasse produktet.

Riksrevisjonen har også funnet at forsøket på å lage en felles radiologiløsning er blitt utført på en slik måte at det har hatt negative konsekvenser for pasientbehandlingen – og at antallet brudd på pasientsikkerheten har økt.

– Situasjonen har skapt usikkerhet om resultatet av de radiologiske undersøkelsene og ført til behov for omfattende manuelle kontrollrutiner, heter det i rapporten.

Lege: – Bra at de påpeker konsekvensene

Klinikkleder Hans-Jørgen Smith ved OUS, var en av mange som i lengre tid hadde advart mot systemet.

Han ledet en faggruppe nedsatt av Helse Sør-Øst – som i april i år konkluderte med at det ikke var realistisk å implementere radiologiløsningen som en felles løsning i Helse Sør-Øst.
Hans-Jørgen Smith er selv blitt intervjuet av Riksrevisjonen, og sier at selv om det nå jobbes med saken og at man «begynner å se lyset» - så er det bra at Riksrevisjonen har sett på saken:

– De understreker poengene som klinikerne har prøvd å få frem underveis, og det er bra at de påpeker de store svakhetene og konsekvensene av dette, sier Smith til Dagens Medisin. Han understreker at det nå jobbes med å skaffe en ny løsning.

Konserndirektør Atle Brynestad uttaler at Helse Sør-Øst RHF ser alvorlig på kritikken fra Riksrevisjonen.

Om radiologiløsningen viser han til at Oslo universitetssykehus har fått i oppdrag å anskaffe en radiologiløsning som dekker foretakets behov.

– Etter at styret i Helse Sør-Øst i april 2018 vedtok å avlyse videre innføring av den planlagte felles IKT-løsningen for radiologi i regionen, har Oslo universitetssykehus fått i oppdrag å anskaffe en radiologiløsning som dekker foretakets behov. Avtalen skal også kunne benyttes av de andre sykehusene i regionen.

Brynestad understreker også at radiologiløsningen på Sykehuset Innlandet har medført store bekymringer knyttet til pasientsikkerheten.

– Tiltak er gjennomført forløpende for å ivareta unngå brudd på pasientsikkerheten og sikre forsvarlig behandling. Erfaringene fra arbeidet med å innføre en standardisert radiologiløsning på Sykehuset Innlandet blir verdifulle når en ny løsning nå skal anskaffes, sier han til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS