Fraværsreglene for leger i spesialisering (LIS 1) har skapt mye frustrasjon. Nå krever alle de regionale helseforetakene, Legeforeningen og KS, at reglene endres. Arkivfoto.   Foto:
Fraværsreglene for leger i spesialisering (LIS 1) har skapt mye frustrasjon. Nå krever alle de regionale helseforetakene, Legeforeningen og KS, at reglene endres. Arkivfoto. Foto:

Krever endring i fraværsregler for ferske leger

Samtlige helseforetak, Legeforeningen og KS ber departementet om å endre reglene for fravær for LIS1.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Reglene for fravær for LIS1 (tidligere turnus) ble endret i mars 2017: Spesialistforskriften slår fast at LIS1 kan ha fravær på maks ti prosent. Er man borte fra jobben utover dette, utløser det behov for, og rett til, resttjeneste.

Les også: - Uansett om myndighetene har tenkt at LIS 1 ikke trenger ferie eller ikke blir syke, vil det oppstå kaotiske tilstander.

- Ferie må telle som tjenestetid
Legeforeningen, RHF-ene og KS ber nå Helse- og omsorgsdepartementet om å endre de nye fraværsreglene, slik at ferie teller som tjenestetid i helse spesialistutdanningen, også for LIS1.

I et brev til departementet skriver de tre avsenderne også at legene i tillegg bør kunne ha noe fravær selv om de har tatt ut full ferie.

– Vi foreslår at grensen for annet fravær settes til to uker i utdanningsperioden på helseforetakene og én uke for utdanningen som gjennomføres i kommunehelsetjenesten, skriver de i brevet.

Det har vært uenighet om hva som teller som fravær, og særlig om ferie skulle telle som fravær eller som tjeneste.

Legeforeningen har bedt Helsedirektoratet om en fortolkning på det aktuelle spørsmålet. De fikk bekreftet at direktoratet tolket forskriften slik at ferie inngår som en del av tjenesten og dermed ikke er med i beregningen av ti prosent fravær.

Helse- og omsorgsdepartementet har hatt en annen oppfatning, skriver Legeforeningen:

- Departementets forståelse av spesialistforskriftens innebærer at blant annet ferie skal telle som fravær for LIS1. Maksimalt tillatt fravær på 10 prosent tilsvarer 5,2 uker i sykehus og maksimalt 2,6 uker i kommunen. I praksis vil de nye fraværsreglene føre til at leger fort går over fraværsgrensen dersom de har fravær, i tillegg til å ta ut full ferie. Det har trolig ikke vært departementets intensjon, spesielt med tanke på at både arbeidsgiver og arbeidstaker har en plikt til å sørge for at ferie tas ut.

- Dette vil ha negative konsekvenser, blant annet for driften av helsetjenesten på sykehusene og i kommunene.

Powered by Labrador CMS