Onsdag klokken 10 legger regjeringen Solberg fram forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021. Arkivfoto: Silje Katrine Robinson

Foto:

Statsbudsjettet 2021: Dette er helse-lekkasjene

Onsdag klokken 10 legger regjeringen Solberg legger frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for neste år. En del er lekket allerede.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

De siste dagene har det kommet følgende lekkasjer fra neste års helsebudsjett:

Vil styrke sykehusene
Regjeringen foreslår en engangsbevilgning på 3,7 milliarder til sykehusene for kostnader knyttet til koronaen. I tillegg får sykehusene et løft på 2,3 prosent vekst i aktivitetene.

– Etter denne våren har vi fått økende ventelister igjen. Sykehusene har måttet sette personell i beredskap for å jobbe med covid-19. I 2021 må vi jobbe med å få ned ventetiden, sier statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie til Aftenposten.

Sykehusene blir styrket med 6.335 millioner kroner i 2021.

Det blir også krav til betydelig økning i bruken av bruken av video- og telefonkonsultasjoner på permanent basis, skriver avisen.

Det er øremerket 200 millioner til merkantilt personale som ledd i å få bedre planlegging i poliklinikkene. Sykehusene skal også kjøpe mer ledig kapasitet hos private, foreslår regjeringen.

Vestlandet best ut med ny inntekstmodell
Regjeringen innfører også en ny inntektsmodell for sykehusene.
En ny inntektsmodell innebærer at kriteriene for fordeling av budsjettmidler mellom helseregionene oppdateres, slik at det legges til rette for likeverdige spesialisthelsetjenester i hele landet.

Dette er i tråd med Magnussen-utvalgets konklusjoner i NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak.

Modellen foreslås innført over to år gjennom vekst i bevilgningene, slik at ingen helseregioner skal tape inntekter. I 2021 foreslår regjeringen 175 millioner kroner til formålet. 157 millioner kroner av disse skal gå til Helse Vest som kommer best ut med ny inntektsfordeling. I 2022 foreslår regjeringen at 149,6 millioner kroner skal gå til formålet. 134,2 millioner kroner av dette går til Helse Vest.
Helse Bergen får 69 millioner ekstra.

100 nye LIS1-stillinger permanent
Regjeringen foreslo i slutten av mai å gi 53 millioner kroner til å midlertidig øke antall LIS-stillinger med 100. Nå foreslår regjeringen foreslår å bevilge 26,5 millioner kroner til å opprette 100 nye LIS1-stillinger permanent. Den midlertidige økningen forskutterer dermed den permanente økningen i antallet utlyste stillinger som skjer fra høsten 2021, opplyser regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF.

Historisk helikopterbase i Øst-Finnmark
Tirsdag sa også helseminister Bent Høie (H) til NTB at regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner i neste års statsbudsjett kroner til et permanent ambulansehelikopter i Kirkenes. Dette vil i så fall bli historisk, fordi det aldri tidligere har vært en permanent ambulansehelikopterbase i Øst-Finnmark.

Mer til psykisk helse
Regjeringen foreslår også å styrke satsingen på psykisk helse: 100 millioner går til kommunene, 35 millioner til en digital helsestasjon, 30 millioner til barnevernet og 5 millioner til utvikling og evaluering av det tverrfaglige og oppsøkende teamet FACT ung.
Kampen mot korona
Videre foreslås det bevilges seks milliarder til kampen mot korona i neste års statsbudsjett, i tillegg til det ordinære helsebudsjettet og andre krisepakker. 3,8 milliarder skal gå til vaksinekjøp, 1,1 milliarder skal gå til et beredskapslager for legemidler og 650 millioner til testing ved grenseoverganger, ifølge NTB.
Barn og unge med funksjonshemming
Det er også foreslått bevilget 100 millioner kroner til kommunene som skal gå til barn og unge med funksjonshemning.

Kvinnehelse
Marianne Synnes Emblemsvåg, forskningspolitisk talsperson i Høyre, sier til Khrono at det til forskning på kvinners helse er foreslått bevilget 10 millioner kroner.

Lettbrus
Regjeringen vil ha et avgiftskutt for lettbrus og legger opp til å redusere avgiften på drikke med kun kunstig søtningsstoff med 30 prosent fra 1. juli til neste år.

Persontilpasset medisin
Regjeringen varsler 30 millioner økte bevilgninger til persontilpasset medisin, melder TV2.

Det betyr at det totalt sett blir bevilget 61,3 millioner til feltet på statsbudsjettet for 2021.

Powered by Labrador CMS