STORT SETT FORNØYD: Aud Blankholm konstaterer at regjerinen i det store har fulgt anbefalingene fra utvalget. Men hun savner forpliktelser om rammebetingelser for kommunene. 

Foto: Vidar Sandnes

Mener regjeringen hopper bukk over én viktig ting

– Dessverre forbigår regjeringen i stortingsmeldingen i stillhet anbefalingen om rettslig regulering av prioriteringskriteriene i kommunehelsetjenesteloven, sier utvalgsleder Aud Blankholm. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det regjeringsoppnevnte Blankholm-utvalget  har utarbeidet NOU-en «Det viktigste først», hvor de har forsøkt å balansere kommunenes spesielle utfordringer opp mot ønsket om felles kriterier for hele helsetjenesten. 

Stortingsmeldingen, som bygger på dette arbeidet, ble lagt frem av helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) fredag. 

Stolt
Aud Blankholm, som har ledet utvalget, er i det store og hele fornøyd med hvordan regjeringen har fulgt anbefalingene fra utvalget. 

– Det er med en viss stolthet jeg konstaterer at regjeringen i dag legger frem historiens første  stortingsmelding om prioriteringsprinsipper i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte helsetjenester, sier Blankholm til Dagens Medisin.

Her kan du lese stortingsmeldingen. 

Det kan ikke være opp til den enkelte kommune om de kan eller vil gi dette prioritet. Aud Blankholm

Hun mener stortingsmeldingen som presenteres i dag bygger på og i all vesentlighet følger anbefalingene fra Blankholm-utvalget.

– Regjeringen følger utvalgets anbefalinger om at prioriteringskriteriene alvorlighet, ressurs og nytte blir felles kriterier for spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Regjeringen støtter også utvalgets anbefaling om at målet om mestring skal være gjennomgående i helse og omsorgstjenesten, sier hun videre.

Blankholm håper og forventer at stortingsmeldingen og Stortingets behandling av denne, vil innvarsle en kraftsatsing på prioritering av den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

– Meldingen legger et godt og viktig grunnlag for raskt å iverksette nødvendig arbeid, i departement, direktorat og kommuner, med kunnskapsutvikling og kompetanseheving, sier hun.

Tar ikke ansvar for rammebetingelser
I Blankholm-utvalgets utredning var det lagt stor vekt på at en ny prioriteringsmelding for kommunehelsetjenesten burde reguleres i lov eller forskrift.

– I stortingsmeldingen forbigår regjeringen dessverre i stillhet anbefalingen om rettslig regulering av prioriteringskriteriene i kommunehelsetjenesteloven. For spesialisthelsetjenesten er dette regulert i spesialisthelsetjenesteloven og prioriteringsforskriften, sier Blankholm. 

– Hvorfor er en lovregulering viktig? 

– En rettslig regulering vil gi kommunene en plikt til å ta i bruk kriteriene, det vil i likhet med spesialisthelsetjenesten, gi forutberegnelighet og åpenhet om grunnlag for prioriteringer. 

– Det vil også gi sentrale myndigheter et ansvar for rammebetingelser som setter kommunene i stand til å satse på kunnskapsbasert prioritering, sier hun. 

– Avgjørende bidrag
Blankholm viser til at kunnskapsgrunnlag og forskning, kapasitet, kompetanse og nasjonale veiledere, rom for ansattes faglige skjønn og etisk refleksjon vil være avgjørende bidrag til prioritering i tråd med prinsippene.

– Bruk av prioriteringsprinsippene skal bidra til at ressursene brukes der de gir størst nytte og på dem som trenger det mest, sier hun og fastslår: 

– Utfordringene i kommunehelsetjenesten nødvendiggjør handlekraft nå. Det kan ikke være opp til den enkelte kommune om de kan eller vil gi dette prioritet, derfor er en rettslig regulering også viktig.

Powered by Labrador CMS