UTEN ANBUD: Operatøransvaret for ambulansehelikoptertjenesten kan bli gjenstand for en såkalt direktetildeling. Foto: Paul Kleiven / NTB

Vestre åpner for å droppe
anbud på luftambulansen

En såkalt direktetildeling er en mulighet når man ser på hvem som skal ha ansvaret for ambulansehelikoptrene framover, sier helseministeren.

Publisert

– For regjeringen er det et mål å ha en mest mulig stabil tjeneste, og vi vil derfor utrede muligheten for en direktetildeling av tjenesten, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

En direktetildeling er et unntak fra den vanlige anbudsprosessen for offentlige anskaffelser – og vil tilsi at staten går i forhandlinger med en foretrukket part de vil inngå avtale med.

Vestre viser blant annet til erfaringene fra Babcocks (i dag Avincis) overtakelse av flyambulansetjenesten fra Lufttransport i 2019. Det oppsto en rekke utfordringer, blant annet knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.

– Jeg har gitt de fire regionale helseforetakene i oppdrag å kartlegge hvordan arbeidet med en direktetildeling kan innrettes, og gjennom dette forberede forhandlinger for å vurdere en eventuell direktetildeling av operatøransvaret i ambulansehelikoptertjenesten til Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Dersom kostnadene viser seg å være vesentlig høyere enn nullalternativet, skal det gjennomføres en ordinær anskaffelse, sier Vestre.Powered by Labrador CMS