AVVIKLES: Eldreombudet får 1 million kroner mindre i år med sikte på avvikling neste år i helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022. Foto: DM Arkiv / Vidar Sandnes Foto:

AVVIKLES: Eldreombudet får 1 million kroner mindre i år med sikte på avvikling neste år i helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022. Foto: DM Arkiv / Vidar Sandnes

Foto:

Her er endringene regjeringen foreslår i helsebudsjettet for 2022

Torsdag la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022. Se listen over kutt og økte bevilgninger.

Som Dagens Medisin skrev onsdag, foreslår regjeringen å kompensere sykehusene med 700 millioner kroner for bortfall av aktivitetsbaserte inntekter under pandemien.

Regjeringen foreslår også redusere bevilgningen til Eldreombudet med 1 million kroner, for så å avvikle ombudet i 2023.

Også Direktoratet for e-helse skal få mindre penger, med kutt på 5 millioner til myndighetsoppgaver.

Mens 20 millioner ekstra skal gå til Folkehelseinstituttets covid-19-overvåkning.

Se hele listen under:

Covid-19-pandemien – overvåkning

Regjeringen forslår å bevilge 20 millioner kroner til Folkehelseinstituttets arbeid med overvåkning som en del av beredskapen for å kunne oppdage og håndtere eventuelle endringer i covid-19 pandemien.

Direktoratet for e-helse

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen med 5 millioner kroner knyttet til myndighetsoppgaver i Direktoratet for e-helse.

Eldreombudet – avvikling

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til Eldreombudet med 1 million kroner med sikte på å avvikle Eldreombudet i 2023.

Folkeregister

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til modernisert folkeregister i helse- og omsorgssektoren med 34 millioner kroner i 2022 som følge av endrede forutsetninger for gjennomføring av tiltaket.

Helseanalyseplattformen

Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til utredning av alternative løsninger for dataplattform og analysetjenester for helseanalyseplattformen.

Koronavaksinasjonsprogrammet

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til Folkehelseinstituttets oppgaver i koronavaksinasjonsprogrammet, herunder drift, logistikk og distribusjon.

Landingsplasser for nye redningshelikoptre

Regjeringen foreslår å bevilge 38,2 millioner kroner til tilpasning av landingsplasser for de nye redningshelikoptrene ved Sykehuset Namsos og Hammerfest sykehus i 2022 og 135,6 millioner kroner i 2023.

Nasjonale e-helseløsninger i de regionale helseforetakene

Regjeringen foreslår å øke basisbevilgningene til de fire regionale helseforetakene med 14,1 millioner kroner for å dekke en tredjedel av veksten i kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger i 2022.

Nasjonale e-helseløsninger i kommunene

Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet til kommuner med 8 millioner kroner for å dekke en tredjedel av veksten i kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger i 2022.

Pasient- og brukerombudene

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til pasient- og brukerombudene for å beholde dagens årsverk og styrke de mest sårbare kontorene.

Psykisk helse – ABC for god psykisk helse

Regjeringen foreslår 1 million kroner til Trøndelag fylkeskommune for å gjennomføre piloten «ABC for god psykisk helse – en folkehelsekampanje».

Sykehus – kompensasjon for reduserte aktivitetsbaserte inntekter

Regjeringen foreslår å kompensere sykehusene med 700 millioner kroner for bortfall av aktivitetsbaserte inntekter i ordningen med innsatsstyrt finansiering.

Vaksiner

Regjeringen foreslår å bevilge 13,2 millioner kroner til innkjøp av vaksiner, i hovedsak knyttet til vaksiner til flyktninger fra Ukraina og delvis subsidiering av vaksinen Fluenz, en nesesprayvaksine som tilbys de yngste i risikogruppene i influensavaksinasjonsprogrammet.

Powered by Labrador CMS