Hjertesenteret i Bodø skal starte fra 1. januar. Foto:

Hjertesenter i Bodø i rute

Det måtte tre forsøk til før styret i Helse Nord kunne vedta at også Bodø skulle få hjertesenter slik at de kan tilby PCI.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Men nå er både opplæringen av fagfolk og bygging av to PCI-laboratorier i Bodø i rute, skriver NRK Nordland.

– Samarbeidet mellom fagmiljøene i Bodø og Tromsø-miljøet er svært godt. Det hadde jeg ikke trodd da debatten raste og det så som mørkest ut, sier hjerteoverlege Anders Hovland ved Nordlandssykehuset til NRK.

I første omgang blir det et tilbud om PCI på dagtid i Bodø fem dager i uken, rundt 800 pasienter i året.

Saken om hvorvidt koronar angiografi og PCI i behandling av hjerteinfarkt skal tilbys i Bodø i tillegg til i Tromsø, pågikk i over et år og skapte massive reaksjoner i nord.
Mellom det andre og tredje styremøtets forsøk på å lande saken, ble det gjort en risikoanalyse av konsekvensene av en oppdeling av PCI-behandlingen i Nord-Norge. Den ble lagt frem av prosjektdirektør i Helse Sør-Øst, Andreas Moan, som ledet arbeidsgruppen, i slutten av november 2017.
Moan og arbeidsgruppen gikk i rapporten langt i å konkludere med at man, under visse forutsetninger, burde legge et hjertesenter til Bodø.

Fagmiljøet i Tromsø svarte raskt med å arrangere en spontan pressekonferanse like etterpå, der de argumenterte mot innholdet i rapporten.

Les mer: Leder av arbeidsgruppen: – Det er ikke bare pingviner der oppe, så mye kan jeg si

Fagmiljøene i henholdsvis Bodø og Tromsø førte hver sine høylytte felttog:
UNN-legene, frontet av klinikkleder Mads Gilbert, innkalte til to pressekonferanser der de hevdet at et PCI-tilbud også i Bodø vil rasere fagmiljøet og gi pasientene et dårligere tilbud. De hadde et klart standpunkt om at saken måtte utsettes, igjen.

 I Bodø og ved Nordlandssykehuset, var legene, som Vorland, opptatt av at de store forskjellene i dette behandlingstilbudet i regionen ikke er til å leve med. De krevde at tilbudet gis ved Nordlandssykehuset.

Striden eskalerte etter hvert som styret ikke evnet å bestemme seg. Etter én av styrets utsettelser, i februar, konkluderte Vorland med at det rett og slett var uforsvarlig å behandle saken: «Reaksjonene har vært for voldsomme», sa han.

Powered by Labrador CMS