FORSKJELLER: I rapporten ble det konkludert med at forskjellene i dødelighetsutvikling mellom Nordlandssykehuset og resten av Helse nord er «statistisk signifikant og i disfavør av Nordlandssykehuset».

Dødelighet for hjertepasienter ved Nordlandssykehuset skal undersøkes

Fagrådet i hjertemedisin skal undersøke om hjerteinfarktpasienter ved Nordlandssykehuset har hatt høyere dødelighet enn ved andre sykehus i Nord-Norge.

Publisert Sist oppdatert

Helse Nord RHF har nå gitt det regionale Fagrådet for hjertemedisin i oppdrag å se nærmere på 30 dagers dødelighet.

Det er viktig å få klarhet i hvilke forhold som ligger bak endringer i dødelighet, mener Helse Nord. Fagrådet skal nå se på om tallene kan gi grunn til bekymring.

I en rapport som ble lagt fram i april ble det konkludert med at forskjellene i dødelighetsutvikling mellom Nordlandssykehuset og resten av Helse Nord er «statistisk signifikant og i disfavør av Nordlandssykehuset».

Ekspertgruppen mente likevel at man skal være forsiktig med å tolke funnet fordi det kan være resultat av tilfeldig variasjon.

Powered by Labrador CMS