USIKKERT: Entreprenøren Skanska og Helse Møre og Romsdal ble ikke enige om en gjennomføringsavtale før jul. Torsdag 21. januar er det ekstraordinært styremøte i Helse Møre og Romsdal. Illustrasjonsbilde: Helse Møre og Romsdal

Foto:

Usikkerhet rundt nytt sykehus

Entreprenøren Skanska og Helse Møre og Romsdal ble ikke enige før jul om pris på gjennomføringsfasen for det nye Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset. Mandag ble endelig tilbud fra Skanska presentert for prosjektstyret.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Torsdag 21. januar er det kalt inn til ekstraordinært styremøte i Helse Møre og Romsdal.

Før jul meldte partene at de ikke er blitt enige om en pris for gjennomføringsfasen. Prosjektstyret anbefalte å ikke gå videre med Skanska fordi prisen var over kostnadsrammen foretaket har for prosjektet, det meldte NRK. Det ble satt en ny frist 10. januar for å bli enige om en gjennomføringsavtale. Planen er at det nye sykehuset skal være realisert og i drift i 2024.

Ny leder

Johan Arnt Vatnan, tidligere leder for prosjektstyret, som i desember anbefalte å ikke inngå kontrakt med Skanska, trakk seg som leder for prosjektstyret før jul. Heidi Nilsen, viseadministrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, leder nå prosjektstyret.

Nilsen skriver i en e-post til Dagens Medisin at partene har forhandlet gjennom november og desember for å komme til enighet om en gjennomføringsavtale.

LEDER: Heidi Nilsen er ny leder leder for prosjektstyret Sykehuset Nordmøre og Romsdal. Foto: Helse Møre og Romsdal

– Helse Møre og Romsdal har siden oktober 2019 samarbeidet med Skanska gjennom samhandlingsfasen med å videreutvikle akuttsykehuset på Hjelset for å ta ned kostnadene i prosjektet. Partene er enige om at det er utviklet er framtidsretta og godt akuttsykehuset hvor vedtatte funksjoner og kapasiteter er ivaretatt.

Det nye prosjektstyret for SNR hadde sitt første møte 11. januar og fikk da presentert endelig tilbud fra Skanska, det meldte nettmagasinet KSU.

Ekstraordinært styremøte

– Partene forhandlet i november og desember 2020 for å komme til enighet om en gjennomføringsavtale. Tilbudene Skanska leverte før jul var langt unna prisen som foretaket mente var akseptabel markedspris, og Skanska fikk frist til 10.januar 2021 for å levere et endelige tilbud for bygging av akuttsykehuset. Administrerende direktør i HMR, Øyvind Bakke, vil legge fram sin tilrådning om veien videre for prosjektet og dette vil bli behandlet i styret i HMR 21. januar, skriver Nilsen.

– Hva kan du si om det siste tilbudet Skanska har levert?

– Prosjektstyret for SNR vil behandle det endelige tilbudet som har kommet fra Skanska i et møte mandag kveld den 18. januar. Administrerende direktør i HMR vil deretter legge fram sin innstilling i styresaka til styret.

– Hva vil styret i Helse Møre og Romsdal ta stilling til på ekstraordinært styremøte 21. januar?

– Styret i HMR vil ta stilling til tilrådninga fra administrerende direktør Øyvind Bakke om veien videre for prosjektet. Styret vil også komme med en tilrådning om vedtak av nye økonomiske rammer for prosjektet – en sak som må følges opp og eventuelt vedtas i styret i Helse Midt-Norge.

Arbeidet startet

Forberedende arbeid startet på sykehustomten den 14. desember. Det for å unngå fremdriftsmessige konsekvenser.

– Arbeidet er blant annet etablering av parkeringsplasser, anleggsveier, arbeid med infrastruktur, samt klargjøring for kontorrigg og bostedsrigg, uttalte daværende leder for prosjektstyret, Johan Arnt Vatnan i en pressemelding i november.

Powered by Labrador CMS