STOPPET: Norwait-studien er en norsk kreftstudie ledet fra Helse Stavanger. Denne måtte stoppes etter at det ble oppdaget at kirurger ved Haukeland universitetssykehus hadde inkludert pasienter på feil grunnlag. Foto: Julie Kalveland

Hvorfor går de ansvarlige for feilbehandling i Norwaitstudien fri?

Prosjektleders ansvar kan ikke være mindre enn helseforetakenes. Det samme må også gjelde kirurgene som hadde ansvaret for feilbehandlingen av pasientene.

Publisert Sist oppdatert
Arne Færden

Statsadvokaten i Rogaland straffet Stavanger Universitetssykehus (SUS) og Helse Bergen for brudd på helseforskningsloven. De har som forskningsansvarlige opptrådt «grovt uaktsomt og under særdeles skjerpende omstendigheter». De har bl.a. brutt forsvarlighetskravet i loven. For det fikk de 4,5 millioner kroner i foretaksbot. Dagens Medisin omtalte saken den 22.mars i år.

Er kravet likt for alle?

Helsetilsynet anmeldte institusjonene og prosjektleder til politiet. Statsadvokaten dømte institusjonene hardt, mens saken mot prosjektleder ble henlagt. Etter vår mening er dette urimelig når de først går til det skritt å bruke straffebestemmelser. Prosjektleder og ansvarlige kirurger synes å komme fra det hele uten konsekvenser for dem. Er det riktig? I tilsynssakene av 7.november 2023 mot SUS, Helse Bergen og prosjektleder finner Helsetilsynet at de alle bryter forsvarlighetskravet, prosjektleder også i henhold til Helsepersonelloven.

De forskningsansvarlige helseforetakene har opptrådt grovt uaktsomt, mens prosjektleder ikke har gjort det. Etter vår mening er det feil. Er ikke forsvarlighetskravet likt for alle i alle lover ?

Skandalens kjerne

Det er den systematiske feilbehandlingen som er Norwaitskandalens kjerne. Pasientene ble inkludert i studien av kirurgene i Bergen til tross for gjenværende synlig og kjennbar kreftsvulst. De skulle vært operert umiddelbart, noe de ikke ble. Kirurgene hadde ansvaret for feilbehandlingene. 

Når dette skjedde, skulle prosjektleder ha oppdaget det. Det skjedde ikke. Det er prosjektleders manglende etterfølgelse av loven og protokollen, fastslått av Helsetilsynet, som er årsaken til at også helseforetakene ble avslørt.

Hans H. Wasmuth

Prosjektleders ansvar kan ikke være mindre enn helseforetakenes. Det samme må også gjelde kirurgene som hadde ansvaret for feilbehandlingen av pasientene.

Ikke tillitvekkende

Pasientbehandling skal drives forsvarlig uavhengig om pasienten er med i studier eller ikke. Helsehjelpen var ikke forsvarlig. Det er slått fast av statsforvalteren. Alle lover som krever forsvarlighet har like stor tyngde. Det kan heller ikke lenger være slik at svært ubehagelige saker kun skyldes systemfeil.

Det er ikke tillitvekkende at de ansvarlige legene for studien fortsatt sitter i råd og komiteer med innflytelse på helsetjeneste og forskning. Professorer skal ha den øverste kompetanse for forskning. Det krever tillit. Professorene i Norwait-saken har brutt tilliten. Universitetet forblir tyst.

Norwait-saken representerer på ingen måte norsk medisinsk forskning. Saken er unik; og en vekker: Lover og forskningsprotokoller må aktivt følges. Alvorlige hendelser må meldes og feil må på bordet med engang, og ikke feies under teppet. Ingen går fri av disse lærdommer.

Oppgitte interessekonflikter: Hans H. Wasmuth og Arne Færden var initiativtakere til Norwait-studien og medlemmer av skrive- og analysegruppen i Norwait.

Prosjektleder og Helse Stavanger er forelagt kronikken, men har ikke ønsket å kommentere denne.

Powered by Labrador CMS