Ledelsen ved Helgelandssykehuset stanser kreftkirurgi ved sykehuset Sandessjøen. Legene reagerer kraftig. Foto: Helgelandssykehuset

Avlyser kreftkirurgi med umiddelbar virkning

Ledelsen ved Helgelandssykehuset har vedtatt å avlyse alle planlagte kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen, med umiddelbar virkning.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Årsaken er at sykehuset i Sandessjøen kommer dårlig ut på målingene i Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Resultatene offentliggjøres årlig.

Helgelandssykehusets kommunikasjonssjef Tore Bratt svarer søndag kveld følgende i en epost:

- Hvis de mener det er fare for liv og helse – så er det i så fall forferdelig at ledelsen har latt oss holde på i fire år med disse operasjonene, sier Ingeborg Steinholt, LIS-lege og representant for sykehusets kvalitetsutvalg til Dagens Medisin. Foto: Privat

–  Ledelsen i Helgelandssykehuset HF har besluttet å midlertidig stanse planlagte kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen. Bakgrunnen for dette er resultatene sykehuset har på den nasjonale indikatoren for operasjon av tykktarmskreft, skriver Bratt.

Han skriver også at sykehusets ledelse ble klar over resultatene på indikatoren i Helse Nords fagmøte i starten av desember.

Rapporten fra Kreftregisteret er datert til september.

I et innlegg i iSandessjøen publisert søndag morgen, skriver flere leger som representerer kvalitetsprosjekt for gastrokirurgi ved Sandnessjøen sykehus, om saken.

–  Den kirurgiske enheten ved sykehuset har lenge tatt pasientsikkerhet på det ytterste alvor, og jobber kontinuerlig med å sikre pasientene en god og trygg tjeneste i et i utgangspunktet alvorlig sykdomsforløp, heter det blant annet.

Til Dagens Medisin sier LIS-lege ved Sandessjøen sykehus, Ingeborg Steinholdt, som er en av representantene i Kvalitetsutvalget, at de er svært oppgitte.

–  Vi har vært klar over tallene lenge. Det var en av grunnen til at vi satte i gang et kvalitetsarbeid i 2017. Vi får disse tallene årlig, og det gjør fagdirektørene også.

–  Så hvis de mener det er fare for liv og helse – så er det i så fall forferdelig at ledelsen har latt oss holde på i fire år med disse operasjonene. Og så kan man lure på hvilken oppfatning pårørende får nå, sier Steinholt til Dagens Medisin.

Til NRK Nordland, som også omtaler saken søndag, peker Steinholt også på at det er utfordrende med indikatoren på grunn av små tall:

– Utfordringen med å drive statistikk på sykehus i Nord-Norge med få pasienter, er at tallene er veldig små, sier hun til NRK Nordland.

Kommunikasjonssjef Bratt viser til at Sandessjøen kommer dårligst ut av alle sykehusene i landet når det kommer til postoperativ 100-dagers dødelighet for disse operasjonene, ifølge kvalitetsregisteret. Sykehuset har en dødelighet på 14,3 prosent i 2016 - 2018.

Landsgjennomsnittet på indikatoren er 3,3 prosent.

– Det samme bildet gjelder også for perioden 2013-2015 der resultatet i Sandnessjøen på indikatoren var 10 prosent. Landsgjennomsnittet var da på rundt tre prosent, skriver Bratt.
Det foreligger ikke kvalitetssikrede tall for 2019 ennå.

Ville ikke forstyrre behandlingen av sykehusstruktur-saken

Tore Bratt viser kun til eposten han sender, og vil søndag overfor Dagens Medisin ikke svare på hvorfor sykehuset først nå stanser operasjonene, og ikke da de ble kjent med tallene. 

Ledelsen forklarer ifølge Bratt dette slik:

–  Dette var før styremøtet i Helse Nord 18. desember der et vedtak skulle gjøres i Helgelandssykehuset 2025 om struktur og lokalisasjon. For ikke å forstyrre behandlingen av saken ble det planlagt fra Helgelandssykehuset å starte en prosess i januar 2020 med sikte på samling av den kreftkirurgiske aktiviteten i foretaket.

–  Føringer for denne prosessen er også lagt i styresaken angående 2025-prosessen som ble styrebehandlet i Helgelandssykehuset i slutten av november 2019. Når resultatet på den nasjonale kvalitetsindikatoren ble kjent gjennom sosiale medier i forrige uke, fant Helgelandssykehuset det riktig å iverksette midlertidige tiltak – det vil si stans i kreftoperasjoner i Sandnessjøen mens saken gjennomgås – av hensyn til pasientsikkerhet og for å unngå å skape unødig frykt blant pasienter og befolkning.

Både Helse Nord og fylkeslegen er varslet om situasjonen og det pågående arbeidet, opplyser Helgelandssykehuset.

–  Helgelandssykehusets ledelse ble klar over resultatet på den nasjonale kvalitetsindikatoren for 100 dagers dødelighet knyttet til tykktarmskreft i fagsjefmøte i Helse Nord i begynnelsen av desember 2019. Dette var før styremøtet i Helse Nord 18. desember der et vedtak skulle gjøres i Helgelandssykehuset 2025 om struktur og lokalisasjon.

Nå skal sykehuset gå gjennom samtlige journaler og epikriser for denne typen operasjoner.

–  Dette vil danne grunnlaget for å finne ut hvilke permanente tiltak som kan iverksettes med sikte på å sikre kvaliteten på denne type operasjoner i Helgelandssykehuset, opplyses det.

Powered by Labrador CMS