STILLER SPØRSMÅL: Carl-Erik Grimstad vil ha svar på hva Bent Høie tenker om at ledelsen i Helgelandssykehuset sendte fra seg usladdede rapporter til et PR-byrå. 

Foto: Vidar Sandnes

Stiller spørsmål til Høie om Helgeland

Carl-Erik Grimstad, som sitter i helse- og omsorgskomiteen for Venstre, spør helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om situasjonen i Helgelandssykehuset.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Som Dagens Medisin skriver, har tre eksterne rapporter om kvaliteten på tarmkreftoperasjoner utført ved Helgelandssykehuset, blitt sendt til et eksternt PR-byrå før de ble gjort kjent for de involverte fagmiljøene i de to aktuelle sykehusene.

Her kan du lese Dagens Medisins artikler om uroen i Helgelandssykehuset. 

Dette erkjenner direktør Hulda Gunnlaugsdottir, som også tar selvkritikk for at rapportene ikke ble sladdet før de ble sendt videre og har meldt saken som et avvik.

Gunnlaugsdottir understreker imidlertid at rapportene ikke inneholdt «direkte pasientidentifiserende opplysninger».

Dette er ikke en god nok forklaring, mener Carl-Erik Grimstad (V), som nå stiller et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H):

– Hvordan vil statsråden følge opp et alvorlig brudd på taushetsplikten ved Helgelandsykehuset og mener statsråden det er meningsfull bruk av sykehusets ressurser, i denne sammenhengen, å leie inn et kommunikasjonsfirma for å bistå i en sak som fremstår som en faglig disputt? Spør han seg.

Bakgrunnen er flere oppslag i media om personsensitive data på avveie, noe som svekker tilliten til hele helsevesenet, mener Grimstad, og viser til saken på Helgeland som den siste av flere.

– For å bistå sykehuset, hadde PR-byrået fått tilgang til flere kreftrapporter under løfte om taushetsplikt. Tillit til at taushetsplikten overholdes er svært viktig i helsetjenesten. Uavhengig av om rapportene har inneholdt direkte eller indirekte identifiserbare opplysninger, så er dette etter min mening et alvorlig brudd på taushetsplikten, skriver han.

Dette er saken

Helgelandssykehuset Sandnessjøen kom dårlig ut målt i 100 dagers postoperastiv dødelighet i 2018. For perioden 2017-2019 er både sykehuset i Sandnessjøen og sykehuset i Mo i Rana på landsgjennomsnittet.  Det ble bestilt tre eksterne rapporter fra UNN, St. Olavs hospital og OUS. To av dem peker på alvorlige avvik. Rapportene ble offentliggjort av Rana Blad før innholdet ble gjort kjent for de involverte fagmiljøene. Dette har ført til dårlig stemning mellom ansatte og ledelsen i sykehuset.

– Det er selvsagt mildest talt problematisk at utenforstående profesjoner, utenfor helsetjenesten, får tilgang på identifiserbar informasjon. Dersom direktøren ved Helgelandsykehuset i tillegg var klar over det sensitive innholdet og likevel tillot at PR-byrået å få tilgang til kreftrapportene, er det av interesse langt utenfor Helgeland å få avdekket en mulig allmenn kompetansesvikt i norsk helsevesen med hensyn til håndtering av sensitive personopplysninger, avslutter han i spørsmålet til Høie.

Helseministeren har seks virkedager til å besvare spørsmålet. 

Powered by Labrador CMS