TARMKREFTKIRURGI: De neste to årene skal tarmkreftoperasjoner utføres ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Foto: Illustrasjonsfoto/Helgelandssykehuset

TARMKREFTKIRURGI: De neste to årene skal tarmkreftoperasjoner utføres ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Foto: Illustrasjonsfoto/Helgelandssykehuset

Etter to år får Helgelandssykehuset utføre tarmkreftkirurgi igjen

Tarmkreftkirurgi tilbakeføres til Helgelandssykehuset fra september 2022, nesten to år etter at denne typen inngrep ble besluttet flyttet til Nordlandssykehuset i Bodø. 

Snart to år etter at all planlagt tarmkreftkirurgi ved Helgelandssykehuset midlertidig ble flyttet til Nordlandssykehuset, blir denne funksjonen tilbakeført til Helgeland.

De neste to årene skal tarmkreftoperasjoner utføres ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, bestemte styret i Helse Nord onsdag. 

I administrasjonens forslag til vedtak het det at Helgelandssykehuset etter disse to årene selv måtte vurdere om sykehuset i Sandnessjøen, som skal være hovedsykehus i Nye Helgelandssykehuset, er klar for å motta disse pasientene fortrinnsvis i 2024.

Dette punktet valgte styret å gå bort fra. 

Vil ikke forskuttere 

Styremedlem Anne Husebekk, som også er rektor ved UiT, Norges arktiske universitet, var en av dem som tok til orde for å gå bort fra denne delen av vedtaket. 

Hun viste til at kreftbehandling er et område i stadig utvikling og at behandling av kreft går mer og mer i retning av medikamentell behandling eller immunterapi og at det vil være for tidlig å forskuttere situasjonen i 2024. 

Flere støttet Husebekk i dette synet. 

Styret ble også enige om at det var viktig at vedtaket understreket at strukturvedtaket ligger fast.

De tok derfor inn et punkt om at at «styret forutsetter at Helgelandssykehuset jobber målrettet for å styrke videreutvikling av hovedsykehuset i Sandnessjøen». 

Mye uro

Uroen knyttet til tarmkreftkirurgien på Helgeland har pågått over en lengre periode. Den startet med at ledelsen i Helgelandssykehuset i januar 2020 midlertidig flyttet tarmkreftkirurgien fra Sandnessjøen sykehus til sykehuset i Mo i Rana, etter at statistikk fra Kreftregisteret viste at enheten i Sandnessjøen kom dårligere ut målt i 100 dagers overlevelse etter operasjon.

Les også: – Operasjoner har vært til fare for pasientene

Siden har det vært gjennomført både interne og eksterne gjennomganger av den kirurgiske virksomheten på Helgeland. Tre eksterne eksperter kom først, hver for seg, til ulike konklusjoner, men etter å ha satt seg sammen konkluderte de i fellesskap med at det var svikt i behandlingsforløp, svikt i kvalitetsarbeid og svikt i seleksjon av pasienter. I rapporten gis det en tilrådning om at tykktarmkrefttilbudet i Helgelandssykehuset bør samles til en lokalisasjon og med nøye seleksjon av pasienter.

Saken ble også meldt til Statens helsetilsyn. Bakgrunnen for det var at den medisinske ledelsen ved sykehuset selv gjennomgikk to pasientforløp fra 2020 ved Sandnessjøen sykehus. Gjennomgangen ga mistanke om svikt i flere pasientforløp i perioden og ble initiert av daværende fagsjef Ida Bukholm, som senere forlot sykehuset etter en konflikt med ledelsen, som skal være utløst av tarmkreftkirurgisaken.

Powered by Labrador CMS