SYKEHUSLØSNING: Bakgrunnen for forslaget er misnøye med behandlingen kommunen fikk etter vedtak om todelt sykehusløsning på Helgeland.

Foto: Arkiv

Kommune vurderer å bytte helseregion etter sykehuskonflikt

Administrasjonen i Vefsn kommune har fått i oppdrag fra politikerne i kommunen om å utrede konsekvenser og muligheter for å bytte helseregion fra Helse Nord RHF til Helse Midt-Norge RHF.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Det var i juni i fjor at Bjørn Larsen (Frp) fremmet forslag om å utrede mulighet for å forlate Helse Nord og bli en del av Helse Midt-Norge. Forslaget fikk flertall i kommunestyret.

Saken er først omtalt i Helgelendingen.

Bakgrunnen for forslaget er misnøye med behandlingen kommunen fikk etter vedtak om todelt sykehusløsning på Helgeland.

– Vi vil at utredningen viser økonomiske og ikke minst menneskelige konsekvenser vi pådrar oss ved å forbli i Helse Nord, framfor å bytte til Helse Midt-Norge, uttaler Larsen til avisen.

Helgelendingen skriver at også ordfører Berit Hundåla (Sp) tidligere har uttalt at kommunen ikke opplever å bli hørt av verken styret i Helgelandssykehuset eller Helse Nord i forbindelse med prosjektet Nye Helgelandssykehuset.

Arbeid på anbud
Helgelendingen skriver at administrasjonen jobber med å gjøre klart et konkurransegrunnlag før saken legges ut på offentlig anbud til eksterne rådgivningsmiljø.

– Før det legges ut på anbud, ønsker jeg å forankre konkurransegrunnlaget politisk. Det betyr at jeg vil ta en prat med ordfører, varaordfører og gruppelederne i samtlige av partiene i kommunestyret for å forsikre meg om at vi forstår nøyaktig hva det er de ønsker av oss, uttaler kommunedirektør Erlend Eriksen til avisen.

– Helse Nord avgjør
I følge Helse- og omsorgsdepartementet må endringer i helseforetakenes og sykehusenes opptaksområder vurderes av de regionale helseforetakene og helseforetakene lokalt.

– Beslutningen ligger hos det regionale helseforetaket, uttalte departementet til Helgelendingen.

Det vil være mulig for Helse Nord og Helse Midt-Norge å inngå avtale om ytelse av helsetjenester, som i teorien vil kunne åpne for at pasienter fra Vefsn kommune underlegges behandling i regi av Helse Midt-Norge. Men det er ikke veldig realistisk, fordi ansvaret for at befolkningen får et tilbud om spesialisthelsetjenester vil fremdeles ligge til det regionale helseforetaket, skriver departementet til Helgelendingen.

Dermed er det Helse Nord som vil måtte dekke kostnadene det medfører for Helse Midt-Norge hvis det inngås et slik samarbeid.

Larsen, som fremmet forslaget, sier det regionale helseforetaket kun skal uttale seg om saken.

– Det er departementet som til slutt skal bestemme om vi får lov eller ikke til å bytte helseforetak. Derfor er saken politisk, sier Larsen.

Powered by Labrador CMS