NY FRIST: Hvis du har hatt utgifter til helsetjenester i utlandet, kan du i noen tilfeller få dekket utgiftene dine – men søknaden om refusjon må sendes til Helfo innen seks måneder etter at du betalte for behandlingen.

Helsedirektoratet skal vurdere søknader om refusjon av helseutgifter i utlandet på ny

Helsedirektoratet skal gå gjennom alle avviste søknader om refusjon av utgifter til helsetjenester i utlandet siden 2015, etter at regelverket nå endres.

Publisert Sist oppdatert

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at regelverket for refusjon av utgifter til helsetjenester i utlandet, endres – også på alle tidligere saker, skriver Helsedirektoratet onsdag formiddag.

Frem til oktober 2023 ble regelverket tolket slik at fristen på seks måneder ble beregnet fra den dagen du fikk behandlingen (behandlingsdato). Etter en gjennomgang av regelverksforståelsen konkluderte Sivilombudet med at fristen skulle ha blitt beregnet fra den dagen du betalte for behandlingen (betalingsdato).

Det betyr at noen kan ha fått avvist sin refusjonssøknad fordi de søkte innen seks måneder etter betalingsdato, men mer enn seks måneder etter behandlingsdato.

Går gjennom gamle saker

Helfo vil gå gjennom alle saker som er avvist fordi søknaden ble sendt mer enn seks måneder etter behandlingsdato.

De få personene det gjelder, vil bli kontaktet av Helfo og få søknaden sin vurdert på nytt. Helfo vil i første omgang gå gjennom alle berørte saker tilbake til 2015.

– Nå som det er bestemt at dette regelverket skal forstås på en ny måte, er det godt å se at systemet virker og vi kan sørge for at alle de søkerne vi har kjennskap til i våre systemer får utbetalt de pengene de har krav på, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet.

Powered by Labrador CMS